Procedure voor toegang tot individuele feedbacks

Om de standaarden te respecteren die op het portaal van de sociale zekerheid gedefinieerd zijn, is het noodzakelijk deze toekomstige site te beveiligen door elke bezoeker te identificeren. De gegevens van de feedback per pathologie op nationaal niveau zijn onbeperkt toegankelijk. Dit is niet het geval voor de individuele gegevens die beschikbaar zijn voor de personeelsleden van het betreffende ziekenhuis. Dit is wettelijk bepaald, meer bepaald in de Sociale wet van 29 april 1996 die het gebruik van de MKG-SHA data regelt.

U vindt uitleg over de procedure in "Hoe toegang verlenen?"