Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
22-07-2024
16:22:21
Verbruik van geneesmiddelen binnen de ziekenhuizen
Tabel 1 : Lijst van de MDC's
MDC Ntot Nfarm % Farm
-p PRE-MDC 3 349,00 3 337,00 99,60
01 ZENUWSTELSEL 113 291,00 93 590,00 82,60
02 OOGAANDOENINGEN 11 690,00 11 355,00 97,10
03 NEUS, KEEL, OREN, SCHEDEL EN AANGEZICHT 112 999,00 52 286,00 46,30
04 ADEMHALINGSSTELSEL 151 364,00 140 495,00 92,80
05 HART EN VAATSTELSEL 184 963,00 180 875,00 97,80
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 163 656,00 156 532,00 95,60
07 HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS 56 041,00 55 648,00 99,30
08 MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 225 548,00 223 801,00 99,20
09 HUID, SUBCUTIS, BORST 53 019,00 51 372,00 96,90
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 48 367,00 45 371,00 93,80
11 NIEREN EN URINEWEGEN 82 031,00 81 035,00 98,80
12 MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 23 037,00 22 856,00 99,20
13 VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 26 549,00 26 422,00 99,50
14 ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM 132 529,00 128 982,00 97,30
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6 573,00 4 530,00 68,90
16 BLOED, BLOEDVORMENDE ORGANEN EN IMMUUNSYSTEEM 16 236,00 15 785,00 97,20
17 LYMF., HEMATOP. EN AND. MALIGNE AANDOENINGEN, CHEMO- EN RADIOTHERAPIE 28 253,00 28 065,00 99,30
18 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 32 788,00 30 134,00 91,90
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 16 168,00 9 790,00 60,60
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 9 615,00 7 293,00 75,90
21 VERGIFT., TOX. EFFECTEN EN ANDERE LETSELS EN COMPL. VAN BEHAND. 22 766,00 19 048,00 83,70
22 BRANDWONDEN 702,00 635,00 90,50
23 REVALIDATIE, NAZORG, ANDERE FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 51 086,00 31 050,00 60,80
24 HIV INFECTIES 555,00 547,00 98,60
25 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 2 645,00 2 602,00 98,40
FF RESTGROEP 12 616,00 12 518,00 99,20
Totaal 1 588 436,00 1 435 954,00 90,40