Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2019
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
02-12-2021
07:53:20
Verbruik van geneesmiddelen binnen de ziekenhuizen
Tabel 1 : Lijst van de MDC's
MDC Ntot Nfarm % Farm
-p PRE-MDC 3.117,00 3.102,00 99,50
01 ZENUWSTELSEL 120.929,00 99.997,00 82,70
02 OOGAANDOENINGEN 14.286,00 13.841,00 96,90
03 NEUS, KEEL EN OREN 134.471,00 67.858,00 50,50
04 ADEMHALINGSSTELSEL 144.816,00 134.525,00 92,90
05 HART EN VAATSTELSEL 203.290,00 198.129,00 97,50
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 184.727,00 176.170,00 95,40
07 LEVER, GAL EN PANCREAS 57.072,00 56.515,00 99,00
08 BEWEGINGSSTELSEL EN BINDWEEFSEL 253.659,00 251.160,00 99,00
09 HUID, SUBCUTIS, BORSTKLIER 60.425,00 58.470,00 96,80
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 49.632,00 46.821,00 94,30
11 NIEREN EN URINEWEGEN 87.407,00 86.063,00 98,50
12 MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN 24.033,00 23.808,00 99,10
13 VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN 30.777,00 30.569,00 99,30
14 ZWANGERSCHAP EN BEVALLING 133.889,00 130.284,00 97,30
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6.319,00 4.482,00 70,90
16 BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 17.378,00 16.866,00 97,10
17 MYELOPROLIFERATIEVE EN WEINIG GEDIFF. NEOPLASMATA 33.659,00 33.417,00 99,30
18 INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 39.109,00 36.013,00 92,10
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 22.994,00 15.412,00 67,00
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 12.139,00 9.423,00 77,60
21 ONGEVALLEN,VERGIFTIGINGEN,TOXISCHE EFFECTEN VAN GENEESMIDDELEN 25.407,00 21.203,00 83,50
22 BRANDWONDEN 893,00 812,00 90,90
23 FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 59.837,00 35.225,00 58,90
24 HIV INFECTIES 757,00 735,00 97,10
25 MULTIPELE TRAUMATA 2.798,00 2.760,00 98,60
FF RESTGROEP 22.235,00 21.627,00 97,30
Totaal 1.746.055,00 1.575.287,00 90,22