Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
22-07-2024
15:15:56
Tabel 4 : Gemiddelde bedragen per verblijf per MDC
MDC Aant. Verblijven Verpleegdagprijs herberekend aan 100% Genees-middelen bedrag Prestaties bedrag klinische biologie Andere bedragen Totaal bedrag
-p PRE-MDC 3 349 36 368,29 8 755,93 19 962,43 2 205,26 5 436,74 72 728,65
01 ZENUWSTELSEL 113 291 4 836,69 313,95 1 138,10 102,77 729,58 7 121,09
02 OOGAANDOENINGEN 11 690 1 594,23 270,37 1 233,59 28,84 595,02 3 722,05
03 NEUS, KEEL, OREN, SCHEDEL EN AANGEZICHT 112 999 1 167,72 54,33 543,14 17,47 361,22 2 143,87
04 ADEMHALINGSSTELSEL 151 364 5 020,35 322,65 1 033,79 152,35 526,72 7 055,85
05 HART EN VAATSTELSEL 184 963 3 425,86 184,45 1 146,97 94,70 2 306,94 7 158,92
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 163 656 3 031,07 206,44 787,85 73,17 666,34 4 764,87
07 HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS 56 041 3 701,15 305,25 930,65 106,23 853,82 5 897,11
08 MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 225 548 3 876,72 160,83 1 031,03 59,05 1 634,79 6 762,43
09 HUID, SUBCUTIS, BORST 53 019 3 105,42 141,20 1 028,23 54,32 424,03 4 753,20
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 48 367 3 006,62 181,59 480,46 68,75 1 240,84 4 978,25
11 NIEREN EN URINEWEGEN 82 031 3 197,19 207,04 722,65 79,50 569,14 4 775,52
12 MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 23 037 2 288,84 191,28 522,66 30,73 1 358,88 4 392,40
13 VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 26 549 1 733,33 119,80 758,77 23,10 832,53 3 467,51
14 ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM 132 529 2 088,73 57,68 522,05 44,50 608,18 3 321,14
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6 573 11 699,34 531,66 3 739,39 157,45 824,01 16 951,85
16 BLOED, BLOEDVORMENDE ORGANEN EN IMMUUNSYSTEEM 16 236 4 275,92 660,03 746,25 128,60 789,35 6 600,16
17 LYMF., HEMATOP. EN AND. MALIGNE AANDOENINGEN, CHEMO- EN RADIOTHERAPIE 28 253 3 838,62 2 398,19 778,18 116,36 844,39 7 975,74
18 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 32 788 5 653,10 449,45 1 004,41 174,29 605,67 7 886,92
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 16 168 4 927,53 64,78 580,99 69,82 429,07 6 072,20
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 9 615 3 474,41 52,53 413,86 71,30 357,68 4 369,78
21 VERGIFT., TOX. EFFECTEN EN ANDERE LETSELS EN COMPL. VAN BEHAND. 22 766 3 341,91 160,03 634,06 87,28 492,56 4 715,84
22 BRANDWONDEN 702 12 765,49 415,13 1 101,60 197,20 747,78 15 227,21
23 REVALIDATIE, NAZORG, ANDERE FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 51 086 3 125,30 112,18 591,73 52,61 579,46 4 461,29
24 HIV INFECTIES 555 8 447,62 1 174,92 1 464,43 276,53 827,90 12 191,41
25 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 2 645 11 800,56 626,43 3 169,60 320,06 1 781,80 17 698,45
FF RESTGROEP 12 616 9 438,95 660,47 2 404,35 244,13 1 510,42 14 258,33
Totaal 1 588 436 3 583,74 258,97 933,12 85,58 995,80 5 857,22