Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
22-07-2024
17:09:24
Tabel 3 : VERDELING VAN HET TOTALE BEDRAG PER MDC (%)
 % van totaal bedrag
MDC Aant. Verblijven % Verpleegdagprijs herberekend aan 100% % Genees-middelen % Prestaties %Klin. Biol. (25%) % Andere bedragen (Inclusief forfaits) % Totaal bedrag
-p PRE-MDC 3 349 50,00 12,00 27,40 3,00 7,50 100,00
01 ZENUWSTELSEL 113 291 67,90 4,40 16,00 1,40 10,20 100,00
02 OOGAANDOENINGEN 11 690 42,80 7,30 33,10 0,80 16,00 100,00
03 NEUS, KEEL, OREN, SCHEDEL EN AANGEZICHT 112 999 54,50 2,50 25,30 0,80 16,80 100,00
04 ADEMHALINGSSTELSEL 151 364 71,20 4,60 14,70 2,20 7,50 100,00
05 HART EN VAATSTELSEL 184 963 47,90 2,60 16,00 1,30 32,20 100,00
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 163 656 63,60 4,30 16,50 1,50 14,00 100,00
07 HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS 56 041 62,80 5,20 15,80 1,80 14,50 100,00
08 MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 225 548 57,30 2,40 15,20 0,90 24,20 100,00
09 HUID, SUBCUTIS, BORST 53 019 65,30 3,00 21,60 1,10 8,90 100,00
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 48 367 60,40 3,60 9,70 1,40 24,90 100,00
11 NIEREN EN URINEWEGEN 82 031 66,90 4,30 15,10 1,70 11,90 100,00
12 MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 23 037 52,10 4,40 11,90 0,70 30,90 100,00
13 VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 26 549 50,00 3,50 21,90 0,70 24,00 100,00
14 ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM 132 529 62,90 1,70 15,70 1,30 18,30 100,00
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6 573 69,00 3,10 22,10 0,90 4,90 100,00
16 BLOED, BLOEDVORMENDE ORGANEN EN IMMUUNSYSTEEM 16 236 64,80 10,00 11,30 1,90 12,00 100,00
17 LYMF., HEMATOP. EN AND. MALIGNE AANDOENINGEN, CHEMO- EN RADIOTHERAPIE 28 253 48,10 30,10 9,80 1,50 10,60 100,00
18 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 32 788 71,70 5,70 12,70 2,20 7,70 100,00
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 16 168 81,10 1,10 9,60 1,10 7,10 100,00
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 9 615 79,50 1,20 9,50 1,60 8,20 100,00
21 VERGIFT., TOX. EFFECTEN EN ANDERE LETSELS EN COMPL. VAN BEHAND. 22 766 70,90 3,40 13,40 1,90 10,40 100,00
22 BRANDWONDEN 702 83,80 2,70 7,20 1,30 4,90 100,00
23 REVALIDATIE, NAZORG, ANDERE FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 51 086 70,10 2,50 13,30 1,20 13,00 100,00
24 HIV INFECTIES 555 69,30 9,60 12,00 2,30 6,80 100,00
25 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 2 645 66,70 3,50 17,90 1,80 10,10 100,00
FF RESTGROEP 12 616 66,20 4,60 16,90 1,70 10,60 100,00
Totaal 1 588 436 61,20 4,40 15,90 1,50 17,00 100,00