Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2019
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
02-12-2021
08:16:14
Tabel 1 : TOTALE BEDRAGEN PER MDC
MDC Aant. Verblijven Verpleegdagprijs herberekend aan 100% Genees-middelen Prestaties Klin. Biol. (25%) Andere bedragen (Inclusief forfaits) Totaal bedrag
-p PRE-MDC 3.117 83.131.558,72 21.255.536,36 52.844.843,90 4.865.783,16 19.085.118,11 181.182.840,25
01 ZENUWSTELSEL 120.929 523.490.677,00 38.799.107,58 128.308.627,94 7.055.982,78 86.075.398,02 783.729.793,32
02 OOGAANDOENINGEN 14.286 19.533.111,86 854.403,50 16.215.803,47 168.322,87 8.149.941,43 44.921.583,13
03 NEUS, KEEL EN OREN 134.471 156.300.758,50 6.619.555,90 67.638.690,14 1.564.607,97 47.459.839,98 279.583.452,49
04 ADEMHALINGSSTELSEL 144.816 645.480.017,72 38.129.788,84 114.700.114,38 11.894.491,02 73.039.728,26 883.244.140,22
05 HART EN VAATSTELSEL 203.290 638.743.763,32 35.096.843,37 220.415.667,38 13.244.537,85 418.095.610,99 1.325.596.422,90
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 184.727 507.560.064,59 36.841.009,87 136.149.597,08 8.481.154,84 117.625.736,35 806.657.562,73
07 LEVER, GAL EN PANCREAS 57.072 188.673.069,28 15.568.810,35 48.241.124,64 4.215.386,99 47.420.780,12 304.119.171,38
08 BEWEGINGSSTELSEL EN BINDWEEFSEL 253.659 911.972.071,22 35.469.572,75 249.596.926,98 7.114.359,91 386.686.182,80 1.590.839.113,65
09 HUID, SUBCUTIS, BORSTKLIER 60.425 178.310.281,57 8.229.895,17 55.815.179,06 1.938.414,11 24.931.533,78 269.225.303,69
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 49.632 141.240.158,71 8.092.505,90 24.107.946,40 2.354.981,09 55.978.948,17 231.774.540,27
11 NIEREN EN URINEWEGEN 87.407 261.105.852,65 17.444.576,22 57.772.116,60 4.495.618,38 48.314.406,09 389.132.569,94
12 MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN 24.033 54.347.166,29 4.668.512,90 12.138.123,24 456.399,10 29.117.589,16 100.727.790,69
13 VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN 30.777 50.056.094,46 3.411.567,75 21.476.425,21 426.696,91 24.383.944,69 99.754.729,02
14 ZWANGERSCHAP EN BEVALLING 133.889 260.127.381,96 7.672.953,25 61.070.906,31 1.859.262,35 86.974.718,09 417.705.221,96
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6.319 68.356.652,34 3.221.099,24 24.849.166,86 1.017.034,99 5.522.716,32 102.966.669,75
16 BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 17.378 64.726.653,33 11.285.197,31 11.557.910,75 1.492.894,92 12.885.946,98 101.948.603,29
17 MYELOPROLIFERATIEVE EN WEINIG GEDIFF. NEOPLASMATA 33.659 113.444.819,96 59.295.533,56 23.355.443,67 2.925.880,84 25.999.386,59 225.021.064,62
18 INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 39.109 197.495.350,92 17.000.300,01 37.045.809,89 4.976.931,28 22.605.086,84 279.123.478,94
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 22.994 107.595.136,97 1.225.339,82 12.796.582,13 791.364,68 9.855.764,47 132.264.188,07
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 12.139 38.274.824,02 488.223,42 4.686.106,67 484.084,52 4.287.853,07 48.221.091,70
21 ONGEVALLEN,VERGIFTIGINGEN,TOXISCHE EFFECTEN VAN GENEESMIDDELEN 25.407 70.025.863,51 3.378.330,08 13.310.734,42 1.292.626,66 11.326.258,49 99.333.813,16
22 BRANDWONDEN 893 12.807.647,84 531.851,30 1.155.536,52 184.987,07 857.172,07 15.537.194,80
23 FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 59.837 167.930.108,88 5.786.793,72 31.916.816,70 1.627.366,33 32.324.780,21 239.585.865,84
24 HIV INFECTIES 757 5.909.374,78 926.278,67 863.995,83 140.146,02 544.738,81 8.384.534,11
25 MULTIPELE TRAUMATA 2.798 31.715.735,97 1.750.501,96 8.691.733,24 621.443,87 4.848.705,76 47.628.120,80
FF RESTGROEP 22.235 180.098.707,71 14.076.898,94 42.653.949,56 3.678.928,62 25.659.241,68 266.167.726,51
Totaal 1.746.055 5.678.452.904,08 397.120.987,74 1.479.375.878,97 89.369.689,13 1.630.057.127,33 9.274.376.587,23