Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu