Over de Technische Cel

Op anonieme wijze en voor elke opgenomen patiënt sturen de ziekenhuizen de medische diagnoses (MKG) naar de FOD Volksgezondheid en informatie over de toegediende zorg en de kostprijs hiervan (SHA) naar het RIZIV. De Technische Cel verbindt deze gegevens om per medische aandoening een overzicht te krijgen van de verleende zorg en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kosten, en dit voor ieder ziekenhuis apart of voor alle ziekenhuizen samen (landelijk gemiddelde). Een vergelijking van de gegevens van een individueel ziekenhuis met het landelijk gemiddelde is leerrijk en kan afwijkende behandelingspatronen aan het licht brengen.

De databank wordt jaarlijks bijgewerkt. De anoniem gemaakte gegevens verzamelen en verbinden is een complex en tijdrovend werk. Een vergelijking door de jaren heen toont aan dat de zorgprofielen van de ziekenhuizen vrij constant zijn; de gegevens van vroegere jaren blijven interessante vergelijkingspunten.

Met dit project, dat de vrucht is van een intense samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, wenst de overheid de ziekenhuizen, de artsen en de wetenschappelijke instellingen maximaal te informeren over het gebruik van de medische middelen en hun kostprijs voor het deel van de zorgverlening in de ziekenhuizen. De databank met haar tienduizenden tabellen en grafieken is in feite een enorme bibliotheek.