Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2019
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
02-12-2021
08:17:19
Statistische tabel per APR-DRG (bedragen)
Lijst van de APR-DRG Ntot NAB % AB
001 LEVER- EN/OF DARMTRANSPLANTATIE 233,0 231,0 99,1
002 HART- EN/OF LONGTRANSPLANTATIE 195,0 195,0 100,0
003 BEENMERGTRANSPLANTATIE 956,0 945,0 98,8
004 ECMO OF TRACHEOSTOMIE MET LANGDURIGE MECHANISCHE VENTILATIE MET EXTENSIEVE PROCEDURE 1.398,0 1.329,0 95,1
005 TRACHEOSTOMIE MET LANGDURIGE MECHANISCHE VENTILATIE ZONDER EXTENSIEVE PROCEDURE 324,0 322,0 99,4
006 PANCREASTRANSPLANTATIE 11,0 11,0 100,0
020 CRANIOTOMIE VOOR TRAUMA 723,0 680,0 94,1
021 CRANIOTOMIE BEHALVE VOOR TRAUMA 4.713,0 4.447,0 94,4
022 PROCEDURES OP EEN VENTRICULAIRE SHUNT 517,0 485,0 93,8
023 SPINALE PROCEDURES 1.360,0 1.180,0 86,8
024 EXTRACRANIALE VASCULAIRE PROCEDURES 5.409,0 3.752,0 69,4
026 ANDERE PROCEDURES OP HET ZENUWSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 2.916,0 1.700,0 58,3
040 SPINALE STOORNISSEN EN LETSELS 389,0 111,0 28,5
041 MALIGNITEIT VAN HET ZENUWSTELSEL 2.760,0 952,0 34,5
042 DEGENERATIEVE STOORNISSEN VAN HET ZENUWSTELSEL MET UITZONDERING VAN MULTIPELE SCLEROSE 10.956,0 3.354,0 30,6
043 MULTIPELE SCLEROSE EN ANDERE DEMYELINISERENDE ZIEKTEN 3.191,0 306,0 9,6
044 INTRACRANIELE HEMORRAGIE 3.047,0 1.020,0 33,5
045 CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE MET INFARCT 14.623,0 3.836,0 26,2
046 NIET GESPECIFIEERDE CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE ZONDER INFARCT 569,0 83,0 14,6
047 TRANSITOIRE CEREBRALE ISCHEMIE (TIA) 7.444,0 910,0 12,2
048 STOORNISSEN VAN DE PERIFERE, CRANIALE EN AUTONOME ZENUWEN 4.031,0 651,0 16,1
049 BACTERIELE EN TUBERCULEUZE INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL 660,0 422,0 63,9
050 NIET BACTERIELE INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL BEHALVE VIRALE MENINGITIS 1.001,0 471,0 47,1
051 VIRALE MENINGITIS 1.084,0 682,0 62,9
052 NIET-TRAUMATISCHE STUPOR EN COMA 2.535,0 575,0 22,7
053 EPILEPTISCH INSULT 16.267,0 2.209,0 13,6
054 MIGRAINE EN ANDERE HOOFDPIJN 6.536,0 380,0 5,8
055 HOOFDTRAUMA MET COMA > 1 UUR OF MET HEMMORRHAGIE 3.540,0 1.217,0 34,4
056 CEREBRALE CONTUSIE/LACERATIE EN GECOMPLICEERDE SCHEDELBREUK, MET COMA < 1 UUR OF ZONDER COMA 295,0 94,0 31,9
057 HERSENSCHUD., GESL. SCHEDELBREUK N.A.G., NIET GECOMPL. INTRACRAN. LETSEL, COMA < 1U OF GEEN COMA 7.797,0 654,0 8,4
058 ANDERE STOORNISSEN VAN HET ZENUWSTELSEL 18.566,0 2.227,0 12,0
070 PROCEDURES OP DE ORBITA 524,0 324,0 61,8
073 PROCEDURES OP HET OOG BEHALVE OP DE ORBITA 10.386,0 3.822,0 36,8
080 ACUTE MAJEURE OOGINFECTIES 633,0 394,0 62,2
082 OOGSTOORNISSEN BEHALVE MAJEURE INFECTIES 2.743,0 578,0 21,1
089 MAJEURE PROCEDURES OP AANGEZICHTS- EN SCHEDELBEENDEREN 1.837,0 1.607,0 87,5
090 MAJEURE PROCEDURES OP LARYNX EN TRACHEA 297,0 219,0 73,7
091 ANDERE MAJEURE PROCEDURES OP HOOFD EN HALS 702,0 632,0 90,0
092 PROCEDURES OP AANGEZICHTSBEENDEREN, BEHALVE MAJ. PROC. OP AANGEZICHTS-EN SCHEDELBEENDEREN 5.792,0 5.466,0 94,4
093 PROCEDURES OP SINUSSEN EN MASTOID 4.642,0 3.217,0 69,3
095 PALATOPLASTIE EN HERSTEL VAN HAZELIP 147,0 127,0 86,4
097 PROCEDURES OP TONSILLEN EN ADENOIDEN 7.000,0 1.872,0 26,7
098 ANDERE PROCEDURES OP OREN, NEUS, MOND EN KEEL 12.936,0 8.220,0 63,5
110 MALIGNE AANDOENINGEN VAN OREN, NEUS, MOND, KEEL, SCHEDEL/AANGEZICHT 1.411,0 676,0 47,9
111 VERTIGO EN ANDERE LABYRINTHSTOORNISSEN 5.925,0 417,0 7,0
113 INFECTIES BOVENSTE LUCHTWEGEN 23.069,0 12.083,0 52,4
114 DENTALE EN ORALE ZIEKTEN EN LETSELS 4.180,0 2.596,0 62,1
115 ANDERE DIAGNOSES VAN OREN, NEUS, MOND, KEEL EN SCHEDEL/AANGEZICHT 66.533,0 1.535,0 2,3
120 MAJEURE THORACALE EN RESPIRATOIRE PROCEDURES 3.769,0 3.469,0 92,0
121 ANDERE RESPIRATOIRE EN THORACALE PROCEDURES 3.963,0 2.991,0 75,5
130 DIAGNOSE VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL MET KUNSTMATIGE BEADEMING 96+UUR 857,0 838,0 97,8
131 MUCOVISCIDOSE (CYSTIC FIBROSIS) - LONGZIEKTE 821,0 746,0 90,9
132 BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE EN ANDERE CHRON. RESP. ZIEKTEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE 118,0 41,0 34,7
133 RESPIURATOIRE INSUFFICIENTIE 1.190,0 680,0 57,1
134 LONGEMBOLIE 5.467,0 1.862,0 34,1
135 MAJEUR THORACAAL EN RESPIRATOIR TRAUMA 3.639,0 1.177,0 32,3
136 MALIGNE RESPIRATOIRE AANDOENING 7.381,0 3.085,0 41,8
137 MAJEURE RESPIRATOIRE INFECTIES EN INFLAMMATIES 8.491,0 8.022,0 94,5
138 BRONCHIOLITIS EN RSV PNEUMONIE 11.769,0 3.926,0 33,4
139 ANDERE PNEUMONIE 32.547,0 31.119,0 95,6
140 CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGAANDOENINGEN 31.509,0 23.255,0 73,8
141 ASTMA 4.746,0 1.638,0 34,5
142 INTERSTITIELE EN ALVEOLAIRE LONGZIEKTE 1.971,0 841,0 42,7
143 ANDERE RESPIRATOIRE DIAGNOSEN BEHALVE TEKENS, SYMPTOMEN EN MINEURE DIAGNOSEN 5.473,0 1.743,0 31,8
144 RESPIRATOIRE TEKENS, SYMPTOMEN EN MINEURE DIAGNOSEN 21.105,0 7.968,0 37,8
160 MAJEUR CARDIOTHORACAAL HERSTEL VAN HARTANOMALIE 77,0 77,0 100,0
161 INPLANTATIE VAN HARTDEFIBRILLATOR EN HARTASSISTENTIESYTEEM 1.739,0 1.579,0 90,8
162 PROCEDURES OP HARTKLEPPEN MET AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 536,0 534,0 99,6
163 PROCEDURES OP HARTKLEPPEN ZONDER AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 3.333,0 3.289,0 98,7
165 CORONAIRE OVERBRUGGING MET AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 1.023,0 1.012,0 98,9
166 CORONAIRE OVERBRUGGING ZONDER AMI OF COMPLEXE HOOFDDIZAGNOSE 4.137,0 4.064,0 98,2
167 ANDERE CARDIOTHORACALE PROCEDURES EN THORACO VASCULAIRE PROCEDURES 3.214,0 2.042,0 63,5
169 MAJEURE ABDOMINALE VASCULAIRE PROCEDURES 2.174,0 2.044,0 94,0
170 IMPLANTATIE VAN PERMANENTE PACEMAKER MET AMI, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK 414,0 392,0 94,7
171 IMPLANTEREN VAN PERMANENTE PACEMAKER ZONDER AMI, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK 6.748,0 6.065,0 89,9
174 PERCUTANE CORONAIRE PROCEDURES MET AMI 9.038,0 1.202,0 13,3
174 PERCUTANE CORONAIRE PROCEDURES ZONDER AMI 30.694,0 3.413,0 11,1
176 VERVANGEN VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR 2.209,0 1.892,0 85,6
177 REVISIE VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR BEHALVE TOESTEL VERVANGING 788,0 688,0 87,3
180 ANDERE PROCEDURES OP HET CIRCULATOIRE SYSTEEM 2.624,0 764,0 29,1
181 PROCEDURES OP DE ARTERIES VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN 18.405,0 11.515,0 62,6
182 ANDERE PERIFERE VASCULAIRE PROCEDURES 4.563,0 2.652,0 58,1
190 ACUUT MYOCARDINFARCT 6.853,0 1.436,0 21,0
191 HARTKATHETERISATIE VOOR CORONAIRE CONDITIES 12.065,0 297,0 2,5
192 HARTKATHETERISATIE VOOR ANDERE NIET-CORONAIRE CONDITIES 13.647,0 1.454,0 10,7
193 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDITIS 220,0 209,0 95,0
194 HARTFALEN 25.147,0 10.041,0 39,9
196 HARTSTILSTAND EN SHOCK 932,0 258,0 27,7
197 PERIFERE EN ANDERE VASCULAIRE STOORNISSEN 4.995,0 1.558,0 31,2
198 ANGINA PECTORIS EN CORONAIRE ATHEROSCLEROSE 3.973,0 349,0 8,8
199 HYPERTENSIE 2.631,0 324,0 12,3
200 STRUCTURELE HARTAANDOENINGEN EN KLEPLIJDEN 1.220,0 306,0 25,1
201 HARTARITMIE EN GELEIDINGSSTOORNISSEN 18.254,0 2.639,0 14,5
203 THORACALE PIJN 4.222,0 245,0 5,8
204 SYNCOPE EN COLLAPS 10.487,0 1.536,0 14,6
205 CARDIOMYOPATHIE 427,0 112,0 26,2
206 DYSFUNCTIE, REACTIE EN COMPL. OP CARDIAAL OF VASC. TOESTEL OF PROCEDURE 1.255,0 548,0 43,7
207 ANDERE DIAGNOSEN VAN HET CIRCULATOIR STELSEL 5.246,0 1.222,0 23,3
220 MAJEURE PROCEDURES OP OESOFAGUS, MAAG EN DUODENUM 3.450,0 2.943,0 85,3
221 MAJEURE PROCEDURES OP DUNNE EN DIKKE DARM 15.850,0 15.303,0 96,5
222 ANDERE PROCEDURES OP OESOFAGUS, MAAG, DUODENUM 4.641,0 2.702,0 58,2
223 ANDERE PROCEDURES OP DUNNE EN DIKKE DARM 4.279,0 3.311,0 77,4
224 PERITONEALE ADHESIOLYSE 1.695,0 1.206,0 71,2
225 APPENDECTOMIE 12.317,0 11.253,0 91,4
226 ANALE PROCEDURES 6.277,0 2.059,0 32,8
227 PROCEDURES VOOR HERNIA BEHALVE VOOR HERNIA INGUINALIS, FEMORALIS EN UMBILICALIS 7.752,0 6.566,0 84,7
228 PROCEDURES VOOR HERNIA INGUINALIS, FEMORALIS EN UMBILICALIS 13.841,0 11.470,0 82,9
229 ANDERE PROCEDURES OP HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL EN ABDOMEN 3.317,0 2.212,0 66,7
240 MALIGNE AANDOENINGEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL 6.302,0 2.258,0 35,8
241 PEPTISCH ULCUS EN GASTRITIS 7.614,0 1.514,0 19,9
242 MAJEURE SLOKDARMSTOORINISSEN 653,0 290,0 44,4
243 ANDERE SLOKDARMSTOORNISSEN 6.360,0 1.033,0 16,2
244 DIVERTICULITIS EN DIVERTICULOSIS 9.817,0 6.713,0 68,4
245 INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN 3.455,0 1.409,0 40,8
246 GASTRO-INTESTINALE VASCULAIRE INSUFFICIENTIE 1.319,0 691,0 52,4
247 INTESTINALE OBSTRUCTIE 8.337,0 2.100,0 25,2
248 MAJEURE GASTRO-INTESTINALE EN PERITONEALE INFECTIES 5.006,0 3.725,0 74,4
249 ANDERE GASTRO-ENTERITIS, MISSELIJKHEID EN BRAKEN 30.511,0 6.822,0 22,4
251 ABDOMINALE PIJN 5.593,0 704,0 12,6
252 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPLIC, VAN GASTRO-INTESTINAAL TOESTEL OF PROCEDURE 2.726,0 1.000,0 36,7
253 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE GASTRO-INTESTINALE HEMORRAGIE 2.970,0 747,0 25,2
254 ANDERE DIAGNOSEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL 20.645,0 3.852,0 18,7
260 MAJEURE PANCREAS-, LEVER- EN SHUNTPROCEDURES 2.598,0 2.211,0 85,1
261 MAJEURE PROCEDURES OP DE GALWEGEN 1.665,0 1.363,0 81,9
262 CHOLECYSTECTOMIE, BEHALVE LAPAROSCOPISCH 473,0 424,0 89,6
263 LAPAROSCOPISCHE CHOLECYSTECTOMIE 19.610,0 13.983,0 71,3
264 ANDERE PROCEDURES OP HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS, ABDOMINAAL 2.812,0 1.813,0 64,5
279 HEPATISCH COMA EN ANDERE MAJEURE ACUTE LEVERSTOORNISSEN 1.453,0 726,0 50,0
280 ALCOHOLISCHE LEVERZIEKTE 3.630,0 1.528,0 42,1
281 MALIGNE AANDOENINGEN VAN HET HEPATOBILIAIR STELSEL EN DE PANCREAS 4.500,0 1.812,0 40,3
282 STOORNISSEN VAN DE PANCREAS BEHALVE MALIGNE AANDOENINGEN 6.811,0 2.093,0 30,7
283 ANDERE LEVERSTOORNISSEN 2.609,0 697,0 26,7
284 STOORNISSEN VAN DE GALBLAAS EN DE GALWEGEN 10.911,0 7.615,0 69,8
301 VERVANGING VAN HEUPGEWRICHT 31.022,0 30.476,0 98,2
302 VERVANGING VAN KNIEGEWRICHT 26.876,0 26.446,0 98,4
303 DORSO EN LUMBALE ARTHRODESE BIJ WERVELKOLOMAFWIJKINGEN 424,0 421,0 99,3
304 DORSO EN LUMBALE ARTHRODESE BEHALVE BIJ WERVELKOLOMAFWIJKINGEN 7.806,0 7.624,0 97,7
305 AMPUTATIE VAN ONDERSTE LIDMAAT BEHALVE TENEN 1.131,0 1.045,0 92,4
308 HERSTELLEN VAN HEUP EN FEMUR FRACTUREN 10.584,0 10.073,0 95,2
309 ANDERE SIGNIFICANTE PROCEDURES OP HEUP EN FEMUR 3.641,0 2.766,0 76,0
310 EXCISIE EN DECOMPRESSIE VAN DISCUS INTERVERTEBRALIS 16.643,0 15.378,0 92,4
312 HUIDGREFFE BEHALVE DE HAND, VOOR MUSCULO-SKELETAAL EN BINDWEEFSEL DIAGNOSEN 628,0 503,0 80,1
313 PROCEDURES OP DE KNIE EN HET ONDERBEEN, BEHALVE OP DE VOET 17.210,0 14.702,0 85,4
314 PROCEDURES OP VOET EN TENEN 15.579,0 13.484,0 86,6
315 PROCEDURES OP SCHOUDER, ARM EN VOORARM BEHALVE GEWRICHTSVERVANGING 34.161,0 27.095,0 79,3
316 PROCEDURES OP HAND EN POLS 4.857,0 3.576,0 73,6
317 PROCEDURES OP PEES, SPIER EN ANDERE WEKE WEEFSELS 9.623,0 7.365,0 76,5
320 ANDERE PROCEDURES OP MUSCULO-SKELETAALSTELSEL EN BINDWEEFSEL 11.029,0 9.290,0 84,2
321 CERVICALE ARTRODESE EN ANDERE PROCEDURES OP NEK/RUG, BEHALVE EXC./DECOMPR. DISC. INTERV. 6.901,0 6.596,0 95,6
322 VERVANGING VAN SCHOUDER & ELLEBOOG GEWRICHT 1.355,0 1.326,0 97,9
340 FEMURFRACTUREN 1.641,0 554,0 33,8
341 FRACTUREN VAN HET BEKKEN OF LUXATIE VAN DE HEUP 3.553,0 1.339,0 37,7
342 FRACTUREN OF LUXATIE, BEHALVE FEMUR, HEUP EN BEKKEN 8.411,0 1.907,0 22,7
343 MALIGNE AANDOENINGEN VAN HET MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN PATHOLOGISCHE FRACTUREN HIERDOOR. 2.315,0 987,0 42,6
344 OSTEOMYELITIS, SEPTISCHE ARTHRITIS EN ANDERE MUSCULO-SKELETALE INFECTIES 1.834,0 1.618,0 88,2
346 STOORNISSEN VAN HET BINDWEEFSEL 3.332,0 1.042,0 31,3
347 ANDERE STOORNISSEN, BREUKEN EN LETSELS VAN DE RUG EN VAN DE NEK 18.085,0 3.631,0 20,1
349 DYSFUNCTIE, BIJWERKING EN COMPLICATIES VAN ORTHOPEDISCH TOESTEL OF PROCEDURE 2.391,0 846,0 35,4
351 ANDERE DIAGNOSEN VAN HET MUSCULO-SKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 12.627,0 4.436,0 35,1
361 HUIDGREFFE VOOR HUID EN SUBCUTAAN WEEFSEL DIAGNOSEN 4.805,0 2.881,0 60,0
362 MASTECTOMIE PROCEDURES 4.848,0 3.272,0 67,5
363 PROCEDURES OP DE BORST, BEHALVE MASTECTOMIE 14.892,0 9.221,0 61,9
364 ANDERE PROCEDURES OP HUID, SUBCUTAAN WEEFSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 7.175,0 5.408,0 75,4
380 HUIDULCERA 1.870,0 1.353,0 72,4
381 MAJEURE AANDOENINGEN VAN DE HUID 741,0 325,0 43,9
382 MALIGNE AANDOENINGEN VAN DE MAMMA 904,0 383,0 42,4
383 CELLULITIS EN ANDERE HUIDINFECTIES 13.104,0 11.867,0 90,6
384 CONTUSIE, OPEN WONDE EN ANDERE TRAUMA VAN DE HUID EN VAN HET SUBCUTAAN WEEFSEL 6.983,0 2.014,0 28,8
385 ANDERE AANDOENINGEN VAN DE HUID, HET SUBCUTAAN WEEFSEL EN DE MAMMA 5.103,0 2.263,0 44,3
401 PROCEDURES OP BIJNIEREN EN HYPOFYSE 623,0 567,0 91,0
403 PROCEDURES VOOR OBESITAS 13.007,0 12.048,0 92,6
404 PROCEDURES OP SCHILDKLIER, BIJSCHILDKLIEREN EN DUCTUS THYREOGLOSSUS 6.454,0 1.547,0 24,0
405 ANDERE PROCEDURES BIJ ENDOCRIENE, NUTRITIONELE EN METABOLE STOORNISSEN 344,0 228,0 66,3
420 DIABETES 10.331,0 1.963,0 19,0
421 MALNUTRITIE, FAILURE TO THRIVE EN ANDERE NUTRITIONELE STOORNISSEN 6.103,0 1.266,0 20,7
422 HYPOVOLEMIE EN GERELATEERDE ELECTROLYTENSTOORNISSEN 4.902,0 1.838,0 37,5
423 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET METABOLISME 472,0 93,0 19,7
424 ANDERE ENDOCRIENE STOORNISSEN 3.222,0 638,0 19,8
425 ANDERE ELEKTROLYTENSTOORNISSEN BEHALVE IN VERBAND MET HYPOVOLEMIE 4.174,0 1.273,0 30,5
440 NIERTRANSPLANTATIE 360,0 350,0 97,2
441 MAJEURE PROCEDURES OP DE BLAAS 1.715,0 1.588,0 92,6
442 PROCEDURES OP NIER EN URINEWEGEN VOOR MALIGNE AANDOENING 2.238,0 2.014,0 90,0
443 PROCEDURES OP NIER EN URINEWEGEN VOOR NIET MALIGNE AANDOENING 9.810,0 8.140,0 83,0
444 PROCEDURE ENKEL VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN DIALYSE TOEGANGSWEG TOESTEL 827,0 373,0 45,1
445 ANDERE PROCEDURES OP DE BLAAS 1.373,0 1.056,0 76,9
446 TRANSURETHRALE EN URETHRALE PROCEDURES 13.793,0 10.132,0 73,5
447 ANDERE PROCEDURES OP NIEREN, URINEWEGEN EN GERELATEERDE PROCEDURES 565,0 404,0 71,5
461 MALIGNE AANDOENING VAN DE NIER EN URINEWEGEN 1.821,0 1.038,0 57,0
462 NEFRITIS EN NEFROSE 899,0 234,0 26,0
463 INFECTIES VAN DE NIER EN DE URINEWEGEN 24.913,0 23.564,0 94,6
465 URINAIRE STENEN EN VERWORVEN BOVENSTE URINEWEGOBSTRUCTIE 10.762,0 4.512,0 41,9
466 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPL. VAN GENITO-URINAIR TOESTEL OF PROCEDURE 2.721,0 1.886,0 69,3
468 ANDERE NIER EN URINEWEGEN DIAGNOSEN, TEKENS EN SYMPTOMEN 10.298,0 4.776,0 46,4
469 ACUTE NIERZIEKTEN 2.709,0 1.472,0 54,3
470 CHRONISCHE NIERZIEKTEN 2.603,0 787,0 30,2
480 MAJEURE PROCEDURES IN HET KLEINE BEKKEN BIJ DE MAN 3.963,0 3.760,0 94,9
481 PROCEDURES OP DE PENIS 1.172,0 876,0 74,7
482 TRANSURETHRALE PROSTATECTOMIE 8.355,0 6.763,0 80,9
483 PROCEDURES OP DE TESTES EN HET SCROTUM 2.054,0 825,0 40,2
484 ANDERE PROCEDURES OP HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 2.022,0 1.815,0 89,8
500 MALIGNE AANDOENING VAN HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 1.102,0 619,0 56,2
501 DIAGNOSEN VAN HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL BEHALVE MALIGNE AANDOENINGEN 5.365,0 4.072,0 75,9
510 EVISCERATIE VAN HET KLEINE BEKKEN, RADICALE HYSTERECTOMIE EN ANDERE RADICALE GYNECO. PROCEDURES 726,0 674,0 92,8
511 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNE AANDOENING VAN OVARIA EN ADNEXEN 661,0 529,0 80,0
512 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNE AANDOENING BEHALVE OVARIA EN ADNEXEN 1.089,0 978,0 89,8
513 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR NIET-MALIGNE AANDOENING BEHALVE LEIOMYOMA 13.254,0 8.786,0 66,3
514 RECONSTRUCTIEVE PROCEDURES OP HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL 4.509,0 3.790,0 84,1
517 DILATATIE EN CURETTAGE VOOR NIET-VERLOSKUNDIGE DIAGNOSES 608,0 163,0 26,8
518 ANDERE PROCEDURES OP HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 1.869,0 1.034,0 55,3
519 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR LEIOMYOMA 4.322,0 3.694,0 85,5
530 MALIGNE AANDOENING VAN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL 1.170,0 551,0 47,1
531 INFECTIES VAN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL 860,0 689,0 80,1
532 MENSTRUATIESTOORNISSEN EN ANDERE STOORNISSEN VAN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL 1.709,0 391,0 22,9
540 BEVALLING MET SECTIO CAESAREA 23.476,0 20.688,0 88,1
541 VAGINALE BEVALLING MET STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE 2.733,0 2.213,0 81,0
542 VAGINALE BEVALLING MET GECOMPL. PROCEDURES BEHALVE STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE 1.850,0 869,0 47,0
544 DILATATIE EN CURETTAGE, ASPIRATIE CURETTAGE OF HYSTEROTOMIE VOOR VERLOSKUNDIGE DIAGNOSEN 1.506,0 631,0 41,9
545 PROCEDURE VOOR ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP 1.203,0 429,0 35,7
546 ANDERE O.R. PROCEDURES VOOR VERLOSKUNDIGE DIAGNOSES BEHALVE BEVALLING 529,0 271,0 51,2
560 VAGINALE BEVALLING 83.252,0 22.876,0 27,5
561 DIAGNOSEN IN HET POSTPARTUM EN POST ABORTUS, ZONDER INGREPEN 1.802,0 794,0 44,1
563 VROEGTIJDIGE ARBEID 3.015,0 706,0 23,4
564 ABORTUS, ZONDER DILATATIE EN CURETTAGE, ASPIRATIE CURETTAGE OF HYSTEROTOMIE 750,0 173,0 23,1
565 VALSE ARBEID 1.087,0 154,0 14,2
566 ANDERE DIAGNOSEN IN HET ANTEPARTUM 12.686,0 2.730,0 21,5
580 PASGEBORENE, GETRANSFEREERD BINNEN 5 DAGEN, ELDERS GEBOREN 141,0 54,0 38,3
581 PASGEBORENE, GETRANSFEREERD BINNEN 5 DAGEN, HIER GEBOREN 21,0 11,0 52,4
583 PASGEBORENE, MET ECMO 18,0 18,0 100,0
588 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT < 1500 GR, MET MAJEURE PROCEDURE 78,0 72,0 92,3
589 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT < 500 GR OF ZWANGERSCHAPSDUUR < 24 WEKEN 15,0 13,0 86,7
591 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 500-749G GR ZONDER MAJEURE PROCEDURE 95,0 90,0 94,7
593 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 750 - 999 GR ZONDER MAJEURE PROCEDURE 172,0 149,0 86,6
602 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1000-1249 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. ANOMALIE OF MAJEURE ANOMALIE 180,0 134,0 74,4
603 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1000-1249 GR MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 36,0 20,0 55,6
607 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1250-1499 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. OF MAJEURE ANOMALIE 273,0 183,0 67,0
608 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1250-1499 GR MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 114,0 47,0 41,2
609 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-2499 GR MET MAJEURE PROCEDURE 66,0 62,0 93,9
611 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999 GR MET MAJEURE ANOMALIE 158,0 96,0 60,8
612 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. AANDOENING 296,0 203,0 68,6
613 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES 33,0 27,0 81,8
614 ANDERE PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT : 1500 - 1999GR MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 342,0 100,0 29,2
621 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR MET MAJEURE ANOMALIE 132,0 67,0 50,8
622 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ ANDERE MAJEURE RESP. AANDOENING 254,0 133,0 52,4
623 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES 52,0 40,0 76,9
625 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR, HIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 163,0 54,0 33,1
626 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR, NORMALE PASGEBORENE OF PASGEBORENE MET ANDER PROBLEEM 312,0 34,0 10,9
630 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET MAJEURE CARDIOVASCULAIRE PROCEDURES 117,0 109,0 93,2
631 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET ANDERE MAJEURE PROCEDURE 104,0 94,0 90,4
633 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET MAJEURE ANOMALIE 403,0 208,0 51,6
634 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. AANDOENING 499,0 338,0 67,7
636 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES 198,0 156,0 78,8
639 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR HIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 474,0 140,0 29,5
640 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR NORMALE PASGEBORENE OF MET ANDERE PROBLEMEN 1.573,0 155,0 9,9
650 SPLENECTOMIE 164,0 146,0 89,0
651 ANDERE PROCEDURES OP BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 908,0 448,0 49,3
660 MAJEURE HEMATO/IMMUNOLOGISCHE DIAGNOSEN BEHALVE CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE EN COAGULATIE 3.800,0 3.086,0 81,2
661 BLOEDSTOLLINGSSTOORNISSEN EN BLOEDPLAATJES 1.180,0 254,0 21,5
662 CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE 899,0 498,0 55,4
663 ANDERE ANEMIA EN BLOEDSTOORNISSEN EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN 10.427,0 2.871,0 27,5
680 MAJEURE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR LYMFATISCHE/HEMATOPOIETISCHE/ANDERE NEOPLASMA 923,0 825,0 89,4
681 ANDERE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR LYMFATISCH/HEMATOPOIETISCH/ANDERE NEOPLASMA 3.629,0 1.932,0 53,2
690 ACUTE LEUKEMIE 1.176,0 882,0 75,0
691 LYMFOOM, MYELOOM EN NIET-ACUTE LEUKEMIE 3.062,0 1.558,0 50,9
692 RADIOTHERAPIE 428,0 83,0 19,4
694 LYMPHATISCH EN ANDERE MALIGNE AANDOENINGEN EN NEOPLASMATA MET ONZEKER GEDRAG 2.591,0 911,0 35,2
695 CHEMOTHERAPIE VOOR ACUTE LEUKEMIE 1.265,0 767,0 60,6
696 ANDERE CHEMOTHERAPIE 20.585,0 4.197,0 20,4
710 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN,HIV MET OPERATIEZAAL PROCEDURES INBEGREPEN 2.852,0 2.638,0 92,5
711 POSTOPERATIEVE, POSTTRAUMATISCHE EN ANDERE TOESTEL- INFECTIES MET OPERATIEZAAL PROCEDURES 2.479,0 2.319,0 93,5
720 SEPTICEMIE EN GEDISSIMINEERDE INFECTIES 13.136,0 12.720,0 96,8
721 POSTOPERATIEVE, POSTTRAUMATISCHE EN ANDERE TOESTEL INFECTIES 4.163,0 3.868,0 92,9
722 KOORTS 3.481,0 1.832,0 52,6
723 VIRALE ZIEKTE 9.783,0 2.892,0 29,6
724 ANDERE INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 3.215,0 2.264,0 70,4
740 DIAGNOSEN VAN MENTALE ZIEKTEN MET OPERATIEZAAL PROCEDURES 513,0 337,0 65,7
750 SCHIZOFRENIE 460,0 32,0 7,0
751 MAJEURE DEPRESSIEVE STOORNISSEN EN ANDERE/NIET-GESPECIFICEERDE PSYCHOSES 2.142,0 256,0 12,0
752 PERSOONLIJKHEIDSSTOOR-NISSEN EN IMPULSCONTROLESTOORNISSEN 337,0 30,0 8,9
753 BIPOLAIRE STOORNISSEN 1.127,0 129,0 11,4
754 DEPRESSIE, BEHALVE MAJEURE DEPRESSIEVE DIAGNOSES 2.116,0 257,0 12,1
755 AANPASSINGSTOORNIS EN NEUROSES, BEHALVE DEPRESSIEVE DIAGNOSEN 2.307,0 177,0 7,7
756 ACUTE ANGST EN DELIRANTE TOESTANDEN 3.983,0 422,0 10,6
757 ORGANISCHE STOORNISSEN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID 4.473,0 1.589,0 35,5
758 GEDRAGSSTOORNISSEN 545,0 44,0 8,1
759 EETSTOORNISSEN 281,0 24,0 8,5
760 ANDERE STOORNISSEN VAN DE MENTALE GEZONDHEID 4.710,0 122,0 2,6
770 ALCOHOL EN DRUGS- MISBRUIK OF VERSLAVING, ONTSLAG TEGEN MEDISCH ADVIES 534,0 43,0 8,1
772 ALCOHOL EN DRUGS- VERSLAVING MET REVALIDATIETHERAPIE OF REVALIDATIE/DETOXIFICATIETHERAPIE 1.682,0 162,0 9,6
773 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN OPIATEN 571,0 92,0 16,1
774 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN COCAINE 513,0 34,0 6,6
775 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN ALCOHOL 7.889,0 641,0 8,1
776 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN ANDERE DRUGS 950,0 124,0 13,1
791 OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BEHANDELING 4.356,0 3.059,0 70,2
811 ALLERGISCHE REACTIES 1.445,0 143,0 9,9
812 VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELLEN 10.484,0 1.396,0 13,3
813 ANDERE COMPLICATIES VAN DE BEHANDELING 5.239,0 2.287,0 43,7
815 ANDERE DIAGNOSEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN EN TOXISCHE EFFECTEN 2.192,0 385,0 17,6
816 TOXISCHE EFFECTEN VAN NIET-MEDISCHE SUBSTANTIES 1.691,0 224,0 13,2
841 EXTENSIEVE DERDE GRAAD BRANDWONDEN MET HUIDGREFFE 17,0 17,0 100,0
842 BRANDWONDEN MET HUIDGREFFE BEHALVE EXTENSIEVE DERDE GRAAD BRANDWONDEN 234,0 128,0 54,7
843 EXTENSIEVE DERDE GRAAD OF FULL THICKNESS BRANDWONDEN ZONDER HUIDGREFFE 20,0 7,0 35,0
844 PARTIAL THICKNESS BRANDWONDEN ZONDER HUIDGREFFE 622,0 143,0 23,0
850 PROCEDURES MET DIAGNOSEN VAN REVALID., NAZORG OF ANDERE CONTACTEN MET GEZONDHEIDSINSTELLINGEN 9.172,0 5.571,0 60,7
860 REVALIDATIE 2.845,0 1.100,0 38,7
861 TEKENS, SYMPTOMEN EN ANDERE FACTOREN MET INVLOED OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND 32.454,0 3.157,0 9,7
862 ANDERE NAZORG EN CONVALESCENTIE 14.476,0 2.169,0 15,0
863 NEONATALE NAZORG 890,0 59,0 6,6
890 HIV MET MULTIPELE MAJEURE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN 131,0 118,0 90,1
892 HIV MET MAJEURE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN 265,0 203,0 76,6
893 HIV MET MULTIPELE SIGNIFICANTE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN 47,0 35,0 74,5
894 HIV MET EEN SIGNIFICANTE HIV AANDOENING OF ZONDER SIGNIFICANTE GERELATEERDE AANDOENINGEN 314,0 172,0 54,8
910 CRANIOTOMIE VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 148,0 145,0 98,0
911 EXTENSIEVE ABDOMINALE/THORACALE PROCEDURES VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 160,0 144,0 90,0
912 MUSCULO-SKELETALE EN ANDERE PROCEDURES VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 1.202,0 1.127,0 93,8
930 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA ZONDER OPERATIEZAAL PROCEDURES 1.288,0 596,0 46,3
950 EXTENSIEVE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE 4.518,0 3.557,0 78,7
951 MATIGE UITGEBREIDE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE 12.290,0 8.656,0 70,4
952 NIET-EXTENSIEVE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE 4.932,0 3.183,0 64,5
955 HOOFDDIAGNOSE NIET GELDIG ALS ONTSLAGDIAGNOSE 33,0 4,0 12,1
956 NIET TE GROEPEREN VERBLIJVEN 462,0 59,0 12,8
Totaal 1.746.055,0 866.523,0 49,6