Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
22-07-2024
16:48:35
Statistische tabel per APR-DRG (bedragen)
Lijst van de APR-DRG Ntot NAB % AB
001 LEVER- EN/OF DARMTRANSPLANTATIE 243,0 241,0 99,2
002 HART- EN/OF LONGTRANSPLANTATIE 138,0 137,0 99,3
004 ECMO OF TRACHEOSTOMIE MET LANGDURIGE MECHANISCHE VENTILATIE MET EXTENSIEVE PROCEDURE 821,0 818,0 99,6
005 TRACHEOSTOMIE MET LANGDURIGE MECHANISCHE VENTILATIE ZONDER EXTENSIEVE PROCEDURE 1 106,0 1 098,0 99,3
006 PANCREASTRANSPLANTATIE 7,0 7,0 100,0
007 ALLOGENE BEENMERGTRANSPLANTATIE 390,0 382,0 97,9
008 AUTOLOGE BEENMERGTRANSPLANTATIE 532,0 527,0 99,1
009 EXTRACORPORELE MEMBRAANOXYGENATIE (ECMO) 72,0 70,0 97,2
010 HOOFDTRAUMA MET DIEPE COMA 40,0 36,0 90,0
020 CRANIOTOMIE VOOR TRAUMA 676,0 632,0 93,5
021 CRANIOTOMIE BEHALVE VOOR TRAUMA 4 895,0 4 667,0 95,3
022 PROCEDURES OP VENTRICULAIRE SHUNT 497,0 468,0 94,2
023 SPINALE PROCEDURES 1 127,0 1 058,0 93,9
024 EXTRACRANIELE VASCULAIRE PROCEDURES 5 133,0 3 471,0 67,6
026 ANDERE PROCEDURES OP ZENUWSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 2 341,0 1 490,0 63,6
040 SPINALE STOORNISSEN EN LETSELS 377,0 116,0 30,8
041 MALIGNE AANDOENING VAN ZENUWSTELSEL 2 524,0 900,0 35,7
042 DEGENERATIEVE STOORNISSEN VAN ZENUWSTELSEL MET UITZONDERING VAN MULTIPELE SCLEROSE 11 643,0 3 805,0 32,7
043 MULTIPELE SCLEROSE EN ANDERE DEMYELINISERENDE ZIEKTEN 2 538,0 294,0 11,6
044 INTRACRANIELE HEMORRAGIE 3 065,0 965,0 31,5
045 CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE MET INFARCT 14 478,0 3 690,0 25,5
046 NIET GESPECIFIEERDE CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE ZONDER INFARCT 563,0 83,0 14,7
047 TRANSITOIRE CEREBRALE ISCHEMIE (TIA) 6 764,0 779,0 11,5
048 STOORNISSEN VAN PERIFERE, CRANIALE EN AUTONOME ZENUWEN 2 954,0 494,0 16,7
049 BACTERIELE EN TUBERCULEUZE INFECTIES VAN ZENUWSTELSEL 561,0 311,0 55,4
050 NIET BACTERIELE INFECTIES VAN ZENUWSTELSEL BEHALVE VIRALE MENINGITIS 895,0 447,0 49,9
051 VIRALE MENINGITIS 560,0 365,0 65,2
052 WIJZIGING IN BEWUSTZIJN 2 315,0 531,0 22,9
053 EPILEPTISCH INSULT 15 673,0 2 110,0 13,5
054 MIGRAINE EN ANDERE HOOFDPIJN 5 181,0 273,0 5,3
055 HOOFDTRAUMA MET COMA > 1 UUR OF MET HEMORRAGIE 3 385,0 1 142,0 33,7
056 CEREBRALE CONTUSIE/LACERATIE EN GECOMPLICEERDE SCHEDELBREUK, MET COMA < 1 UUR OF ZONDER COMA 231,0 69,0 29,9
057 HERSENSCHUD., GESL. SCHEDELBREUK NIET AANDERS GESPEC., NIET GECOMPL. INTRACRAN. LETSEL, COMA < 1U OF GEEN COMA 6 984,0 618,0 8,8
058 ANDERE STOORNISSEN VAN ZENUWSTELSEL 17 810,0 2 320,0 13,0
059 ANOXISCHE EN ANDERE ERNSTIGE HERSENSCHADE 121,0 45,0 37,2
073 PROCEDURES OP OOG EN ORBITA 8 203,0 3 639,0 44,4
082 OOGINFECTIES EN ANDERE STOORNISSEN VAN OOG 3 487,0 1 005,0 28,8
089 MAJEURE PROCEDURES OP AANGEZICHTS- EN SCHEDELBEENDEREN 1 684,0 1 495,0 88,8
091 ANDERE MAJEURE PROCEDURES OP HOOFD EN HALS 902,0 809,0 89,7
092 PROCEDURES OP AANGEZICHTSBEENDEREN, BEHALVE MAJ. PROC. OP AANGEZICHTS-/SCHEDELBEENDEREN 6 185,0 5 955,0 96,3
095 PALATOPLASTIE EN HERSTEL VAN HAZENLIP 141,0 128,0 90,8
097 PROCEDURES OP TONSILLEN EN ADENOIDEN 4 492,0 1 039,0 23,1
098 ANDERE PROCEDURES OP OREN, NEUS, MOND EN KEEL 14 414,0 9 869,0 68,5
110 MALIGNE AANDOENINGEN VAN OREN, NEUS, MOND, KEEL, SCHEDEL/AANGEZICHT 1 377,0 684,0 49,7
111 VERTIGO EN ANDERE LABYRINTHSTOORNISSEN 5 116,0 406,0 7,9
113 INFECTIES BOVENSTE LUCHTWEGEN 14 315,0 7 199,0 50,3
114 DENTALE EN ORALE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN 1 533,0 999,0 65,2
115 ANDERE DIAGNOSES VAN OREN, NEUS, MOND, KEEL EN SCHEDEL/AANGEZICHT 62 840,0 2 422,0 3,9
120 MAJEURE THORACALE EN RESPIRATOIRE PROCEDURES 1 603,0 1 518,0 94,7
121 ANDERE RESPIRATOIRE EN THORACALE PROCEDURES 4 641,0 3 586,0 77,3
130 DIAGNOSE VAN RESPIRATOIRE STELSEL MET KUNSTMATIGE BEADEMING 96+UUR 3 027,0 2 974,0 98,2
131 MUCOVISCIDOSE (CYSTIC FIBROSIS) - LONGZIEKTE 515,0 475,0 92,2
132 BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE EN ANDERE CHRON. RESP. ZIEKTEN ONTSTAAN IN PERINATALE PERIODE 113,0 43,0 38,1
133 RESPIRATOIRE INSUFFICIENTIE 4 670,0 2 804,0 60,0
134 LONGEMBOLIE 5 976,0 2 205,0 36,9
135 MAJEUR THORACAAL EN RESPIRATOIR TRAUMA 3 340,0 1 083,0 32,4
136 MALIGNE RESPIRATOIRE AANDOENING 6 684,0 2 851,0 42,7
137 MAJEURE RESPIRATOIRE INFECTIES EN INFLAMMATIES 7 921,0 7 075,0 89,3
138 BRONCHIOLITIS EN RSV PNEUMONIE 16 420,0 5 932,0 36,1
139 ANDERE PNEUMONIE 45 194,0 34 083,0 75,4
140 CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGAANDOENING 20 565,0 14 491,0 70,5
141 ASTMA 3 773,0 990,0 26,2
142 INTERSTITIELE EN ALVEOLAIRE LONGZIEKTE 2 016,0 916,0 45,4
143 ANDERE RESPIRATOIRE DIAGNOSEN BEHALVE TEKENS, SYMPTOMEN EN MINEURE DIAGNOSEN 5 179,0 1 725,0 33,3
144 RESPIRATOIRE TEKENS, SYMPTOMEN EN MINEURE DIAGNOSEN 13 079,0 3 153,0 24,1
145 ACUTE BRONCHITIS EN GERELATEERDE SYMPTOMEN 6 648,0 2 754,0 41,4
160 MAJEUR CARDIOTHORACAAL HERSTEL VAN HARTANOMALIE 100,0 100,0 100,0
161 IMPLANTATIE VAN HARTDEFIBRILLATOR EN HARTASSISTENTIESYTEEM 2 077,0 1 887,0 90,9
162 PROCEDURES OP HARTKLEPPEN MET AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 460,0 458,0 99,6
163 PROCEDURES OP HARTKLEPPEN ZONDER AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 3 834,0 3 821,0 99,7
165 CORONAIRE OVERBRUGGING MET AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 931,0 911,0 97,9
166 CORONAIRE OVERBRUGGING ZONDER AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 4 100,0 4 056,0 98,9
167 ANDERE CARDIOTHORACALE PROCEDURES EN THORACOVASCULAIRE PROCEDURES 1 941,0 1 108,0 57,1
169 MAJEURE ABDOMINALE VASCULAIRE PROCEDURES 2 060,0 1 946,0 94,5
170 IMPLANTATIE VAN PERMANENTE PACEMAKER MET AMI, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK 94,0 87,0 92,6
171 IMPLANTEREN VAN PERMANENTE PACEMAKER ZONDER AMI, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK 7 928,0 7 287,0 91,9
174 PERCUTANE CORONAIRE PROCEDURES MET AMI 9 080,0 1 194,0 13,1
175 PERCUTANE CORONAIRE PROCEDURES ZONDER AMI 30 343,0 3 979,0 13,1
176 VERVANGEN VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR 2 004,0 1 790,0 89,3
177 REVISIE VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR BEHALVE VERVANGING VAN HULPMIDDEL 648,0 562,0 86,7
180 ANDERE PROCEDURES OP CIRCULATOIR SYSTEEM 1 962,0 650,0 33,1
181 PROCEDURES OP ARTERIES VAN ONDERSTE LEDEMATEN 17 879,0 11 663,0 65,2
182 ANDERE PERIFERE VASCULAIRE PROCEDURES 3 987,0 2 468,0 61,9
190 ACUUT MYOCARDINFARCT 5 870,0 1 122,0 19,1
191 HARTKATHETERISATIE VOOR CORONAIRE ZIEKTEN 9 290,0 210,0 2,3
192 HARTKATHETERISATIE VOOR ANDERE NIET-CORONAIRE AANDOENINGEN 11 663,0 1 460,0 12,5
193 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDITIS 264,0 246,0 93,2
194 HARTFALEN 22 952,0 9 129,0 39,8
196 HARTSTILSTAND EN SHOCK 1 049,0 350,0 33,4
197 PERIFERE EN ANDERE VASCULAIRE STOORNISSEN 4 336,0 1 510,0 34,8
198 ANGINA PECTORIS EN CORONAIRE ATHEROSCLEROSE 3 196,0 297,0 9,3
199 HYPERTENSIE 1 995,0 266,0 13,3
200 STRUCTURELE HARTAANDOENINGEN EN KLEPLIJDEN 946,0 259,0 27,4
201 HARTARITMIE EN GELEIDINGSSTOORNISSEN 14 796,0 1 923,0 13,0
203 THORACALE PIJN 3 106,0 180,0 5,8
204 SYNCOPE EN COLLAPS 9 429,0 1 436,0 15,2
205 CARDIOMYOPATHIE 296,0 66,0 22,3
206 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPL. OP CARDIAAL OF VASC. HULPMIDDEL OF PROCEDURE 1 256,0 598,0 47,6
207 ANDERE DIAGNOSEN VAN HET CIRCULATOIR SYSTEEM 5 091,0 1 129,0 22,2
220 MAJEURE PROCEDURES OP OESOFAGUS, MAAG EN DUODENUM 3 388,0 3 087,0 91,1
222 ANDERE PROCEDURES OP OESOFAGUS, MAAG, DUODENUM 1 251,0 927,0 74,1
223 ANDERE PROCEDURES OP DUNNE EN DIKKE DARM 1 510,0 1 193,0 79,0
224 PERITONEALE ADHESIOLYSE 1 914,0 1 409,0 73,6
226 PROCEDURES OP ANUS 4 005,0 1 378,0 34,4
227 PROCEDURES VOOR HERNIA BEHALVE VOOR HERNIA INGUINALIS, FEMORALIS EN UMBILICALIS 6 992,0 6 034,0 86,3
228 PROCEDURES VOOR HERNIA INGUINALIS, FEMORALIS EN UMBILICALIS 11 748,0 9 753,0 83,0
229 ANDERE PROCEDURES OP SPIJSVERTERINGSSTELSEL EN ABDOMEN 2 619,0 1 793,0 68,5
230 MAJEURE PROCEDURES OP DUNNE DARM 6 439,0 6 132,0 95,2
231 MAJEURE PROCEDURES OP DIKKE DARM 10 992,0 10 680,0 97,2
232 FUNDOPLICATIE VAN MAAG 1 061,0 795,0 74,9
233 APPENDECTOMIE MET COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 2 418,0 2 356,0 97,4
234 APPENDECTOMIE ZONDER COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE 9 952,0 9 128,0 91,7
240 MALIGNE AANDOENINGEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL 5 708,0 2 233,0 39,1
241 PEPTISCH ULCUS EN GASTRITIS 6 496,0 1 503,0 23,1
242 MAJEURE SLOKDARMSTOORINISSEN 1 020,0 481,0 47,2
243 ANDERE SLOKDARMSTOORNISSEN 4 848,0 807,0 16,6
244 DIVERTICULITIS EN DIVERTICULOSIS 8 577,0 5 994,0 69,9
245 INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN 3 231,0 1 398,0 43,3
246 GASTRO-INTESTINALE VASCULAIRE INSUFFICIENTIE 1 260,0 717,0 56,9
247 INTESTINALE OBSTRUCTIE 7 845,0 2 134,0 27,2
248 MAJEURE GASTRO-INTESTINALE EN PERITONEALE INFECTIES 4 513,0 3 496,0 77,5
249 ANDERE GASTRO-ENTERITIS, MISSELIJKHEID EN BRAKEN 26 142,0 6 006,0 23,0
251 ABDOMINALE PIJN 4 521,0 697,0 15,4
252 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPLIC, VAN GASTRO-INTESTINAAL HULPMIDDEL OF PROCEDURE 3 076,0 1 192,0 38,8
253 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE GASTRO-INTESTINALE HEMORRAGIE 2 745,0 711,0 25,9
254 ANDERE DIAGNOSEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL 19 385,0 4 478,0 23,1
260 MAJEURE PANCREAS-, LEVER- EN SHUNTPROCEDURES 2 127,0 2 009,0 94,5
261 MAJEURE PROCEDURES OP GALWEGEN 368,0 336,0 91,3
263 CHOLECYSTECTOMIE 19 860,0 14 659,0 73,8
264 ANDERE PROCEDURES OP HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS, ABDOMINAAL 1 393,0 1 005,0 72,1
279 HEPATISCH COMA EN ANDERE MAJEURE ACUTE LEVERSTOORNISSEN 1 515,0 952,0 62,8
280 ALCOHOLISCHE LEVERZIEKTE 4 213,0 2 051,0 48,7
281 MALIGNE AANDOENING VAN HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS 4 476,0 1 922,0 42,9
282 STOORNISSEN VAN PANCREAS BEHALVE MALIGNE AANDOENINGEN 7 483,0 2 553,0 34,1
283 ANDERE LEVERSTOORNISSEN 2 589,0 848,0 32,8
284 STOORNISSEN VAN GALBLAAS EN GALWEGEN 12 017,0 8 786,0 73,1
301 VERVANGING VAN HEUPGEWRICHT 31 256,0 30 888,0 98,8
302 VERVANGING VAN KNIEGEWRICHT 25 340,0 25 089,0 99,0
303 DORSALE EN LUMBALE ARTHRODESE BIJ WERVELKOLOMAFWIJKINGEN 413,0 410,0 99,3
304 DORSALE EN LUMBALE ARTHRODESE BEHALVE BIJ WERVELKOLOMAFWIJKINGEN 7 332,0 7 219,0 98,5
305 AMPUTATIE VAN ONDERSTE LIDMAAT BEHALVE TENEN 1 121,0 1 057,0 94,3
308 HERSTELLEN FRACTUUR VAN HEUP EN FEMUR 10 480,0 10 023,0 95,6
309 ANDERE SIGNIFICANTE CHIRURGIE OP HEUP EN FEMUR 3 304,0 2 626,0 79,5
310 EXCISIE EN DECOMPRESSIE VAN DISCUS INTERVERTEBRALIS 15 605,0 14 595,0 93,5
312 HUIDGREFFE, BEHALVE VAN HAND, VOOR MUSCULOSKELETALE EN BINDWEEFSELDIAGNOSEN 520,0 397,0 76,3
313 PROCEDURES OP KNIE EN ONDERBEEN, BEHALVE OP VOET 16 104,0 14 224,0 88,3
314 PROCEDURES OP VOET EN TENEN 11 906,0 10 530,0 88,4
315 PROCEDURES OP SCHOUDER, ARM EN VOORARM BEHALVE GEWRICHTSVERVANGING 25 991,0 20 804,0 80,0
316 PROCEDURES OP HAND EN POLS 3 800,0 2 904,0 76,4
317 PROCEDURES OP PEES, SPIER EN ANDERE WEKE WEEFSELS 6 459,0 4 862,0 75,3
320 ANDERE PROCEDURES OP MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 10 120,0 8 813,0 87,1
321 CERVICALE ARTRODESE EN ANDERE PROCEDURES OP NEK/RUG, BEHALVE EXC./DECOMPR. WERVEL 6 411,0 6 179,0 96,4
322 VERVANGING VAN SCHOUDER EN ELLEBOOG GEWRICHT 5 195,0 5 114,0 98,4
340 FEMURFRACTUUR 1 514,0 550,0 36,3
341 FRACTUUR VAN BEKKEN OF LUXATIE VAN HEUP 3 108,0 1 266,0 40,7
342 FRACTUREN OF LUXATIE, BEHALVE VAN FEMUR, HEUP EN BEKKEN 7 005,0 1 798,0 25,7
343 MALIGNE AANDOENINGEN VAN MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN PATHOLOGISCHE FRACTUREN HIERDOOR. 2 027,0 878,0 43,3
344 OSTEOMYELITIS, SEPTISCHE ARTHRITIS EN ANDERE MUSCULOSKELETALE INFECTIES 1 521,0 1 318,0 86,7
346 STOORNISSEN VAN BINDWEEFSEL 2 838,0 1 034,0 36,4
347 ANDERE STOORNISSEN, BREUKEN EN LETSELS VAN RUG EN VAN NEK 13 738,0 3 374,0 24,6
349 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPL. VAN ORTHOPEDISCH HULPMIDDEL OF PROCEDURE 2 107,0 794,0 37,7
351 ANDERE DIAGNOSEN VAN MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 10 333,0 3 920,0 37,9
361 HUIDGREFFE VOOR DIAGNOSEN VAN HUID EN SUBCUTAAN WEEFSEL 3 937,0 2 559,0 65,0
362 MASTECTOMIE PROCEDURES 5 180,0 3 736,0 72,1
363 PROCEDURES OP BORST, BEHALVE MASTECTOMIE 14 728,0 9 226,0 62,6
364 ANDERE PROCEDURES OP HUID, SUBCUTAAN WEEFSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 5 567,0 4 320,0 77,6
380 HUIDULCERA 1 555,0 1 146,0 73,7
381 MAJEURE AANDOENINGEN VAN HUID 611,0 313,0 51,2
382 MALIGNE AANDOENINGEN VAN MAMMA 764,0 361,0 47,3
383 CELLULITIS EN ANDERE HUIDINFECTIES 10 048,0 9 136,0 90,9
384 CONTUSIE, OPEN WONDE EN ANDERE TRAUMATA VAN HUID EN VAN SUBCUTAAN WEEFSEL 5 987,0 1 792,0 29,9
385 ANDERE AANDOENINGEN VAN HUID, SUBCUTAAN WEEFSEL EN MAMMA 4 642,0 2 489,0 53,6
401 PROCEDURES OP BIJNIEREN EN HYPOFYSE 309,0 247,0 79,9
403 PROCEDURES VOOR OBESITAS 14 331,0 13 508,0 94,3
404 PROCEDURES OP SCHILDKLIER, BIJSCHILDKLIEREN EN DUCTUS THYREOGLOSSUS 6 642,0 1 522,0 22,9
405 ANDERE PROCEDURES BIJ ENDOCRIENE, NUTRITIONELE EN METABOLE STOORNISSEN 250,0 206,0 82,4
420 DIABETES 8 826,0 1 704,0 19,3
421 MALNUTRITIE, ¿'FAILURE TO THRIVE¿' EN ANDERE NUTRITIONELE STOORNISSEN 6 596,0 1 518,0 23,0
422 HYPOVOLEMIE EN GERELATEERDE ELECTROLYTENSTOORNISSEN 2 961,0 1 090,0 36,8
423 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN METABOLISME 509,0 95,0 18,7
424 ANDERE ENDOCRIENE STOORNISSEN 1 280,0 244,0 19,1
425 ANDERE NIET-HYPOVOLEMISCHE ELEKTROLYTENSTOORNISSEN 2 070,0 630,0 30,4
426 NIET-HYPOVOLEMISCHE STOORNISSEN VAN NATRIUMHUISHOUDING 3 464,0 1 262,0 36,4
427 SCHILDKLIERSTOORNISSEN 1 129,0 127,0 11,2
440 NIERTRANSPLANTATIE 377,0 377,0 100,0
441 MAJEURE PROCEDURES OP BLAAS 1 125,0 1 107,0 98,4
442 PROCEDURES OP NIER EN URINEWEGEN VOOR MALIGNE AANDOENING 2 154,0 1 938,0 90,0
443 PROCEDURES OP NIER EN URINEWEGEN VOOR NIET MALIGNE AANDOENING 6 906,0 5 869,0 85,0
444 PROCEDURE VOOR PLAATSEN VAN HULPMIDDEL VOOR TOEGANGSWEG VOOR NIERDIALYSE ET VAATHERSTEL 878,0 433,0 49,3
445 ANDERE PROCEDURES OP BLAAS 2 298,0 1 962,0 85,4
446 TRANSURETHRALE EN URETHRALE PROCEDURES 15 437,0 11 663,0 75,6
447 ANDERE PROCEDURES OP NIEREN, URINEWEGEN EN GERELATEERDE PROCEDURES 328,0 249,0 75,9
461 MALIGNE AANDOENING VAN NIER EN URINEWEGEN 1 672,0 960,0 57,4
462 NEFRITIS EN NEFROSE 785,0 223,0 28,4
463 INFECTIES VAN NIER EN URINEWEGEN 22 536,0 21 496,0 95,4
465 URINAIRE STENEN EN VERWORVEN BOVENSTE URINEWEGOBSTRUCTIE 9 420,0 4 911,0 52,1
466 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPL. VAN UROGENITAAL HULPMIDDEL OF PROCEDURE 2 950,0 2 067,0 70,1
468 ANDERE NIER EN URINEWEGEN DIAGNOSEN, TEKENS EN SYMPTOMEN 10 390,0 5 171,0 49,8
469 ACUUT NIERTRAUMA 2 607,0 1 467,0 56,3
470 CHRONISCHE NIERZIEKTE 2 168,0 638,0 29,4
480 MAJEURE PROCEDURES OP MANNELIJK BEKKEN 4 416,0 4 169,0 94,4
482 TRANSURETHRALE PROSTATECTOMIE 8 454,0 6 948,0 82,2
483 PROCEDURES OP PENIS, TESTES EN SCROTUM 2 832,0 1 534,0 54,2
484 ANDERE PROCEDURES OP MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 1 744,0 1 570,0 90,0
500 MALIGNE AANDOENING VAN MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 1 040,0 525,0 50,5
501 DIAGNOSEN VAN MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL BEHALVE MALIGNE AANDOENINGEN 4 551,0 3 477,0 76,4
510 EVISCERATIE VAN BEKKEN, RADICALE HYSTERECTOMIE EN ANDERE RADICALE GYNECO. PROCEDURES 651,0 612,0 94,0
511 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNE AANDOENING VAN OVARIA EN ADNEXEN 764,0 638,0 83,5
512 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNE AANDOENING BEHALVE VAN OVARIA EN ADNEXEN 1 142,0 1 063,0 93,1
513 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR NIET-MALIGNE AANDOENING BEHALVE LEIOMYOMA 11 971,0 8 178,0 68,3
514 RECONSTRUCTIEVE PROCEDURES OP VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 2 475,0 2 070,0 83,6
517 DILATATIE EN CURETTAGE VOOR NIET-VERLOSKUNDIGE DIAGNOSES 465,0 131,0 28,2
518 ANDERE PROCEDURES OP VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES 1 510,0 822,0 54,4
519 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR LEIOMYOMA 4 243,0 3 701,0 87,2
530 MALIGNE AANDOENING VAN VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 1 108,0 522,0 47,1
531 INFECTIES VAN VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 686,0 578,0 84,3
532 MENSTRUATIESTOORNISSEN EN ANDERE STOORNISSEN VAN VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 1 534,0 417,0 27,2
540 BEVALLING MET SECTIO CAESAREA 24 762,0 22 124,0 89,3
541 VAGINALE BEVALLING MET STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE 3 101,0 2 462,0 79,4
542 VAGINALE BEVALLING MET GECOMPL. PROCEDURES BEHALVE STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE 1 607,0 882,0 54,9
544 DILATATIE EN CURETTAGE, CURETTAGE VIA ASPIRATIE OF HYSTEROTOMIE VOOR VERLOSKUNDIGE DIAGNOSEN 1 297,0 566,0 43,6
545 PROCEDURE VOOR ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP 1 246,0 453,0 36,4
546 ANDERE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR VERLOSKUNDIGE DIAGNOSES BEHALVE BEVALLING 515,0 263,0 51,1
560 VAGINALE BEVALLING 82 730,0 21 095,0 25,5
561 DIAGNOSEN IN POSTPARTUM EN POST ABORTUS, ZONDER PROCEDURE 1 654,0 715,0 43,2
563 VROEGTIJDIGE ARBEID 2 568,0 564,0 22,0
564 ABORTUS, ZONDER DILATATIE EN CURETTAGE, CURETTAGEVIA ASPIRATIE OF HYSTEROTOMIE 807,0 156,0 19,3
565 VALSE ARBEID 984,0 149,0 15,1
566 ANDERE DIAGNOSEN IN ANTEPARTUM 11 258,0 2 455,0 21,8
580 PASGEBORENE, GETRANSFEREERD BINNEN 5 DAGEN, ELDERS GEBOREN 135,0 71,0 52,6
581 PASGEBORENE, GETRANSFEREERD BINNEN 5 DAGEN, HIER GEBOREN 36,0 13,0 36,1
583 PASGEBORENE, MET ECMO 10,0 10,0 100,0
588 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT < 1500G, MET MAJEURE PROCEDURE 44,0 41,0 93,2
589 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT < 500G, OF GEBOORTEGEW. 500-999G EN ZW.DUUR < 24 WEKEN, OF GEBOORTEGEW. 500-749G MET MAJEURE ANOMALIE OF ZONDER LEVEN 23,0 18,0 78,3
591 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 500-749G ZONDER MAJEURE PROCEDURE 87,0 76,0 87,4
593 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 750 - 999G ZONDER MAJEURE PROCEDURE 186,0 156,0 83,9
602 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1000-1249G MET RESP. DISTR. SYNDR./ANDERE MAJ. RESP. ANOM. OF MAJ. ANOM. 171,0 122,0 71,3
603 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1000-1249G MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 22,0 12,0 54,5
607 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1250-1499G MET RESP. DISTR. SYNDR./ANDERE MAJ. RESP. ANOM. OF MAJ. ANOM. 281,0 215,0 76,5
608 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1250-1499G MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 89,0 48,0 53,9
609 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-2499G MET MAJEURE PROCEDURE 43,0 41,0 95,3
611 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999G MET MAJEURE ANOMALIE 155,0 105,0 67,7
612 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999G MET RESP. DISTR. SYNDR./ ANDERE MAJ. RESP. AANDOENING 360,0 220,0 61,1
613 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999G MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES 30,0 30,0 100,0
614 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT : 1500-1999G MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 328,0 99,0 30,2
621 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499G MET MAJEURE ANOMALIE 125,0 72,0 57,6
622 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499G MET RESP. DISTR. SYNDR./ ANDERE MAJ. RESP. AANDOENING 265,0 161,0 60,8
623 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499G MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES 59,0 52,0 88,1
625 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499G, HIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 183,0 59,0 32,2
626 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499G, NORMALE PASGEBORENE OF PASGEBORENE MET ANDER PROBLEEM 323,0 47,0 14,6
630 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G MET MAJEURE CARDIOVASCULAIRE PROCEDURES 72,0 70,0 97,2
631 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G MET ANDERE MAJEURE PROCEDURE 83,0 80,0 96,4
633 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G MET MAJEURE ANOMALIE 370,0 186,0 50,3
634 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G MET RESP. DISTR. SYNDR./ ANDERE MAJ. RESP. AANDOENING 538,0 374,0 69,5
636 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES 240,0 213,0 88,8
639 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G HIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING 546,0 149,0 27,3
640 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499G NORMALE PASGEBORENE OF MET ANDERE PROBLEMEN 1 769,0 179,0 10,1
650 SPLENECTOMIE 125,0 113,0 90,4
651 ANDERE PROCEDURES OP BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 590,0 319,0 54,1
660 MAJEURE HEMATO/IMMUNOLOGISCHE DIAGNOSEN BEHALVE CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE EN COAGULATIE 3 346,0 2 694,0 80,5
661 BLOEDSTOLLINGSSTOORNISSEN EN BLOEDPLAATJES 1 116,0 276,0 24,7
662 CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE 843,0 470,0 55,8
663 ANDERE ANEMIA EN BLOEDSTOORNISSEN EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN 10 216,0 2 665,0 26,1
680 MAJEURE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR LYMFATISCHE/HEMATOPOIETISCHE/ANDERE NEOPLASMA 916,0 843,0 92,0
681 ANDERE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR LYMFATISCH/HEMATOPOIETISCH/ANDERE NEOPLASMA 2 588,0 1 440,0 55,6
690 ACUTE LEUKEMIE 1 105,0 832,0 75,3
691 LYMFOOM, MYELOOM EN NIET-ACUTE LEUKEMIE 2 849,0 1 568,0 55,0
692 RADIOTHERAPIE 377,0 63,0 16,7
694 LYMPHATISCH EN ANDERE MALIGNE AANDOENINGEN EN NEOPLASMATA MET ONZEKER GEDRAG 2 414,0 922,0 38,2
695 CHEMOTHERAPIE VOOR ACUTE LEUKEMIE 1 175,0 725,0 61,7
696 ANDERE CHEMOTHERAPIE 16 829,0 3 541,0 21,0
710 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN, HIV MET OPERATIEZAAL PROCEDURES INBEGREPEN 1 771,0 1 677,0 94,7
711 POSTOPERATIEVE, POSTTRAUMATISCHE EN ANDERE INFECTIES VAN HULPMIDDEL MET OPERATIEZAAL PROCEDURES 1 884,0 1 804,0 95,8
720 SEPTICEMIE EN GEDISSIMINEERDE INFECTIES 11 849,0 11 496,0 97,0
721 POSTOPERATIEVE, POSTTRAUMATISCHE EN ANDERE INFECTIES VAN HULPMIDDEL 4 081,0 3 843,0 94,2
722 KOORTS 3 826,0 1 992,0 52,1
723 VIRALE ZIEKTE 6 264,0 1 751,0 28,0
724 ANDERE INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 3 113,0 2 214,0 71,1
740 DIAGNOSE VAN MENTALE ZIEKTE MET OPERATIEZAAL PROCEDURE 342,0 263,0 76,9
750 SCHIZOFRENIE 330,0 41,0 12,4
751 MAJEURE DEPRESSIEVE STOORNISSEN EN ANDERE/NIET-GESPECIFICEERDE PSYCHOSES 1 568,0 221,0 14,1
752 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN EN IMPULSCONTROLESTOORNISSEN 245,0 22,0 9,0
753 BIPOLAIRE STOORNISSEN 716,0 112,0 15,6
754 DEPRESSIE, BEHALVE MAJEURE DEPRESSIEVE STOORNIS 1 474,0 204,0 13,8
755 AANPASSINGSTOORNIS EN NEUROSES, BEHALVE DEPRESSIEVE DIAGNOSEN 1 770,0 142,0 8,0
756 TOESTANDEN VAN ACUTE ANGST EN DELIRIUM 3 457,0 404,0 11,7
757 ORGANISCHE STOORNISSEN VAN GEESTELIJKE GEZONDHEID 1 046,0 298,0 28,5
758 GEDRAGSSTOORNISSEN 463,0 40,0 8,6
759 EETSTOORNISSEN 585,0 53,0 9,1
760 ANDERE STOORNISSEN VAN MENTALE GEZONDHEID 4 172,0 133,0 3,2
770 MISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID VAN ALCOHOL EN DRUGS, ONTSLAG TEGEN MEDISCH ADVIES 460,0 39,0 8,5
772 AFHANKELIJKHEID VAN ALCOHOL EN DRUGS MET REVALIDATIE OF REVALIDATIE-/DETOXIFICATIETHERAPIE 1 298,0 133,0 10,2
773 MISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID VAN OPIATEN 415,0 60,0 14,5
774 MISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID VAN COCAINE 519,0 40,0 7,7
775 MISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID VAN ALCOHOL 6 274,0 557,0 8,9
776 MISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID VAN ANDERE DRUGS 649,0 74,0 11,4
792 EXTENSIEVE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR ANDERE COMPLICATIES VAN BEHANDELING 1 049,0 938,0 89,4
793 MATIG EXTENSIEVE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR ANDERE COMPLICATIES VAN BEHANDELING 2 318,0 1 621,0 69,9
794 NIET EXTENSIEVE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR ANDERE COMPLICATIES VAN BEHANDELING 774,0 483,0 62,4
810 HEMORRAGIE OF HEMATOOM DOOR COMPLICATIE 1 861,0 528,0 28,4
811 ALLERGISCHE REACTIES 1 175,0 111,0 9,4
812 VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELLEN 4 099,0 733,0 17,9
813 ANDERE COMPLICATIES VAN BEHANDELING 3 282,0 1 889,0 57,6
815 ANDERE DIAGNOSEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN EN TOXISCHE EFFECTEN 2 218,0 409,0 18,4
816 TOXISCHE EFFECTEN VAN NIET-MEDISCHE SUBSTANTIES 1 105,0 192,0 17,4
817 OVERDOSIS 4 885,0 603,0 12,3
841 EXTENSIEVE DERDEGRAADSBRANDWONDEN MET HUIDGREFFE 15,0 14,0 93,3
842 BRANDWONDEN MET HUIDGREFFE BEHALVE EXTENSIEVE DERDEGRAADSBRANDWONDEN 175,0 108,0 61,7
843 EXTENSIEVE DERDE GRAAD OF ¿'FULL THICKNESS¿' BRANDWONDEN ZONDER HUIDGREFFE 7,0 4,0 57,1
844 ¿'PARTIAL THICKNESS¿' BRANDWONDEN ZONDER HUIDGREFFE 505,0 120,0 23,8
850 PROCEDURES MET DIAGNOSEN VAN REVALIDATIE, NAZORG OF ANDERE CONTACTEN MET GEZONDHEIDSINSTELLINGEN 7 457,0 4 921,0 66,0
860 REVALIDATIE 2 184,0 874,0 40,0
861 TEKENS, SYMPTOMEN EN ANDERE FACTOREN MET INVLOED OP GEZONDHEIDSTOESTAND 27 851,0 3 450,0 12,4
862 ANDERE NAZORG EN CONVALESCENTIE 12 675,0 2 176,0 17,2
863 NEONATALE NAZORG 919,0 64,0 7,0
890 HIV MET MULTIPELE MAJEURE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN 123,0 111,0 90,2
892 HIV MET MAJEURE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN 194,0 142,0 73,2
893 HIV MET MULTIPELE SIGNIFICANTE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN 41,0 36,0 87,8
894 HIV MET EEN SIGNIFICANTE HIV AANDOENING OF ZONDER SIGNIFICANTE GERELATEERDE AANDOENINGEN 197,0 112,0 56,9
910 CRANIOTOMIE VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 145,0 141,0 97,2
911 EXTENSIEVE ABDOMINALE/THORACALE PROCEDURES VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 152,0 130,0 85,5
912 MUSCULOSKELETALE EN ANDERE PROCEDURES VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 1 132,0 1 068,0 94,3
930 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA ZONDER OPERATIEZAAL PROCEDURES 1 216,0 578,0 47,5
950 EXTENSIEVE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET HOOFDDIAGNOSE 3 603,0 2 935,0 81,5
951 MATIG UITGEBREIDE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET HOOFDDIAGNOSE 5 462,0 4 231,0 77,5
952 NIET-EXTENSIEVE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET HOOFDDIAGNOSE 3 122,0 2 290,0 73,4
955 HOOFDDIAGNOSE NIET GELDIG ALS ONTSLAGDIAGNOSE 19,0 1,0 5,3
956 NIET TE GROEPEREN VERBLIJF 410,0 40,0 9,8
Totaal 1 588 436,0 809 870,0 51,0