Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout

Honoraria

MDC -p

APR-DRG=001
001 LEVER- EN/OF DARMTRANSPLANTATIE

APR-DRG=002
002 HART- EN/OF LONGTRANSPLANTATIE

APR-DRG=003
003 BEENMERGTRANSPLANTATIE

APR-DRG=004
004 ECMO OF TRACHEOSTOMIE MET LANGDURIGE MECHANISCHE VENTILATIE MET EXTENSIEVE PROCEDURE

APR-DRG=005
005 TRACHEOSTOMIE MET LANGDURIGE MECHANISCHE VENTILATIE ZONDER EXTENSIEVE PROCEDURE

APR-DRG=006
006 PANCREASTRANSPLANTATIE

MDC 01

APR-DRG=020
020 CRANIOTOMIE VOOR TRAUMA

APR-DRG=021
021 CRANIOTOMIE BEHALVE VOOR TRAUMA

APR-DRG=022
022 PROCEDURES OP EEN VENTRICULAIRE SHUNT

APR-DRG=023
023 SPINALE PROCEDURES

APR-DRG=024
024 EXTRACRANIALE VASCULAIRE PROCEDURES

APR-DRG=026
026 ANDERE PROCEDURES OP HET ZENUWSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES

APR-DRG=040
040 SPINALE STOORNISSEN EN LETSELS

APR-DRG=041
041 MALIGNITEIT VAN HET ZENUWSTELSEL

APR-DRG=042
042 DEGENERATIEVE STOORNISSEN VAN HET ZENUWSTELSEL MET UITZONDERING VAN MULTIPELE SCLEROSE

APR-DRG=043
043 MULTIPELE SCLEROSE EN ANDERE DEMYELINISERENDE ZIEKTEN

APR-DRG=044
044 INTRACRANIELE HEMORRAGIE

APR-DRG=045
045 CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE MET INFARCT

APR-DRG=046
046 NIET GESPECIFIEERDE CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE ZONDER INFARCT

APR-DRG=047
047 TRANSITOIRE CEREBRALE ISCHEMIE (TIA)

APR-DRG=048
048 STOORNISSEN VAN DE PERIFERE, CRANIALE EN AUTONOME ZENUWEN

APR-DRG=049
049 BACTERIELE EN TUBERCULEUZE INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL

APR-DRG=050
050 NIET BACTERIELE INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL BEHALVE VIRALE MENINGITIS

APR-DRG=051
051 VIRALE MENINGITIS

APR-DRG=052
052 NIET-TRAUMATISCHE STUPOR EN COMA

APR-DRG=053
053 EPILEPTISCH INSULT

APR-DRG=054
054 MIGRAINE EN ANDERE HOOFDPIJN

APR-DRG=055
055 HOOFDTRAUMA MET COMA > 1 UUR OF MET HEMMORRHAGIE

APR-DRG=056
056 CEREBRALE CONTUSIE/LACERATIE EN GECOMPLICEERDE SCHEDELBREUK, MET COMA < 1 UUR OF ZONDER COMA

APR-DRG=057
057 HERSENSCHUD., GESL. SCHEDELBREUK N.A.G., NIET GECOMPL. INTRACRAN. LETSEL, COMA < 1U OF GEEN COMA

APR-DRG=058
058 ANDERE STOORNISSEN VAN HET ZENUWSTELSEL

MDC 02

APR-DRG=070
070 PROCEDURES OP DE ORBITA

APR-DRG=073
073 PROCEDURES OP HET OOG BEHALVE OP DE ORBITA

APR-DRG=080
080 ACUTE MAJEURE OOGINFECTIES

APR-DRG=082
082 OOGSTOORNISSEN BEHALVE MAJEURE INFECTIES

MDC 03

APR-DRG=089
089 MAJEURE PROCEDURES OP AANGEZICHTS- EN SCHEDELBEENDEREN

APR-DRG=090
090 MAJEURE PROCEDURES OP LARYNX EN TRACHEA

APR-DRG=091
091 ANDERE MAJEURE PROCEDURES OP HOOFD EN HALS

APR-DRG=092
092 PROCEDURES OP AANGEZICHTSBEENDEREN, BEHALVE MAJ. PROC. OP AANGEZICHTS-EN SCHEDELBEENDEREN

APR-DRG=093
093 PROCEDURES OP SINUSSEN EN MASTOID

APR-DRG=095
095 PALATOPLASTIE EN HERSTEL VAN HAZELIP

APR-DRG=097
097 PROCEDURES OP TONSILLEN EN ADENOIDEN

APR-DRG=098
098 ANDERE PROCEDURES OP OREN, NEUS, MOND EN KEEL

APR-DRG=110
110 MALIGNE AANDOENINGEN VAN OREN, NEUS, MOND, KEEL, SCHEDEL/AANGEZICHT

APR-DRG=111
111 VERTIGO EN ANDERE LABYRINTHSTOORNISSEN

APR-DRG=113
113 INFECTIES BOVENSTE LUCHTWEGEN

APR-DRG=114
114 DENTALE EN ORALE ZIEKTEN EN LETSELS

APR-DRG=115
115 ANDERE DIAGNOSES VAN OREN, NEUS, MOND, KEEL EN SCHEDEL/AANGEZICHT

MDC 04

APR-DRG=120
120 MAJEURE THORACALE EN RESPIRATOIRE PROCEDURES

APR-DRG=121
121 ANDERE RESPIRATOIRE EN THORACALE PROCEDURES

APR-DRG=130
130 DIAGNOSE VAN HET RESPIRATOIRE STELSEL MET KUNSTMATIGE BEADEMING 96+UUR

APR-DRG=131
131 MUCOVISCIDOSE (CYSTIC FIBROSIS) - LONGZIEKTE

APR-DRG=132
132 BRONCHOPULMONALE DYSPLASIE EN ANDERE CHRON. RESP. ZIEKTEN ONTSTAAN IN DE PERINATALE PERIODE

APR-DRG=133
133 RESPIURATOIRE INSUFFICIENTIE

APR-DRG=134
134 LONGEMBOLIE

APR-DRG=135
135 MAJEUR THORACAAL EN RESPIRATOIR TRAUMA

APR-DRG=136
136 MALIGNE RESPIRATOIRE AANDOENING

APR-DRG=137
137 MAJEURE RESPIRATOIRE INFECTIES EN INFLAMMATIES

APR-DRG=138
138 BRONCHIOLITIS EN RSV PNEUMONIE

APR-DRG=139
139 ANDERE PNEUMONIE

APR-DRG=140
140 CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGAANDOENINGEN

APR-DRG=141
141 ASTMA

APR-DRG=142
142 INTERSTITIELE EN ALVEOLAIRE LONGZIEKTE

APR-DRG=143
143 ANDERE RESPIRATOIRE DIAGNOSEN BEHALVE TEKENS, SYMPTOMEN EN MINEURE DIAGNOSEN

APR-DRG=144
144 RESPIRATOIRE TEKENS, SYMPTOMEN EN MINEURE DIAGNOSEN

MDC 05

APR-DRG=160
160 MAJEUR CARDIOTHORACAAL HERSTEL VAN HARTANOMALIE

APR-DRG=161
161 INPLANTATIE VAN HARTDEFIBRILLATOR EN HARTASSISTENTIESYTEEM

APR-DRG=162
162 PROCEDURES OP HARTKLEPPEN MET AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE

APR-DRG=163
163 PROCEDURES OP HARTKLEPPEN ZONDER AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE

APR-DRG=165
165 CORONAIRE OVERBRUGGING MET AMI OF COMPLEXE HOOFDDIAGNOSE

APR-DRG=166
166 CORONAIRE OVERBRUGGING ZONDER AMI OF COMPLEXE HOOFDDIZAGNOSE

APR-DRG=167
167 ANDERE CARDIOTHORACALE PROCEDURES EN THORACO VASCULAIRE PROCEDURES

APR-DRG=169
169 MAJEURE ABDOMINALE VASCULAIRE PROCEDURES

APR-DRG=170
170 IMPLANTATIE VAN PERMANENTE PACEMAKER MET AMI, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK

APR-DRG=171
171 IMPLANTEREN VAN PERMANENTE PACEMAKER ZONDER AMI, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK

APR-DRG=174
174 PERCUTANE CORONAIRE PROCEDURES MET AMI

APR-DRG=175
174 PERCUTANE CORONAIRE PROCEDURES ZONDER AMI

APR-DRG=176
176 VERVANGEN VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR

APR-DRG=177
177 REVISIE VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR BEHALVE TOESTEL VERVANGING

APR-DRG=180
180 ANDERE PROCEDURES OP HET CIRCULATOIRE SYSTEEM

APR-DRG=181
181 PROCEDURES OP DE ARTERIES VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

APR-DRG=182
182 ANDERE PERIFERE VASCULAIRE PROCEDURES

APR-DRG=190
190 ACUUT MYOCARDINFARCT

APR-DRG=191
191 HARTKATHETERISATIE VOOR CORONAIRE CONDITIES

APR-DRG=192
192 HARTKATHETERISATIE VOOR ANDERE NIET-CORONAIRE CONDITIES

APR-DRG=193
193 ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDITIS

APR-DRG=194
194 HARTFALEN

APR-DRG=196
196 HARTSTILSTAND EN SHOCK

APR-DRG=197
197 PERIFERE EN ANDERE VASCULAIRE STOORNISSEN

APR-DRG=198
198 ANGINA PECTORIS EN CORONAIRE ATHEROSCLEROSE

APR-DRG=199
199 HYPERTENSIE

APR-DRG=200
200 STRUCTURELE HARTAANDOENINGEN EN KLEPLIJDEN

APR-DRG=201
201 HARTARITMIE EN GELEIDINGSSTOORNISSEN

APR-DRG=203
203 THORACALE PIJN

APR-DRG=204
204 SYNCOPE EN COLLAPS

APR-DRG=205
205 CARDIOMYOPATHIE

APR-DRG=206
206 DYSFUNCTIE, REACTIE EN COMPL. OP CARDIAAL OF VASC. TOESTEL OF PROCEDURE

APR-DRG=207
207 ANDERE DIAGNOSEN VAN HET CIRCULATOIR STELSEL

MDC 06

APR-DRG=220
220 MAJEURE PROCEDURES OP OESOFAGUS, MAAG EN DUODENUM

APR-DRG=221
221 MAJEURE PROCEDURES OP DUNNE EN DIKKE DARM

APR-DRG=222
222 ANDERE PROCEDURES OP OESOFAGUS, MAAG, DUODENUM

APR-DRG=223
223 ANDERE PROCEDURES OP DUNNE EN DIKKE DARM

APR-DRG=224
224 PERITONEALE ADHESIOLYSE

APR-DRG=225
225 APPENDECTOMIE

APR-DRG=226
226 ANALE PROCEDURES

APR-DRG=227
227 PROCEDURES VOOR HERNIA BEHALVE VOOR HERNIA INGUINALIS, FEMORALIS EN UMBILICALIS

APR-DRG=228
228 PROCEDURES VOOR HERNIA INGUINALIS, FEMORALIS EN UMBILICALIS

APR-DRG=229
229 ANDERE PROCEDURES OP HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL EN ABDOMEN

APR-DRG=240
240 MALIGNE AANDOENINGEN VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL

APR-DRG=241
241 PEPTISCH ULCUS EN GASTRITIS

APR-DRG=242
242 MAJEURE SLOKDARMSTOORINISSEN

APR-DRG=243
243 ANDERE SLOKDARMSTOORNISSEN

APR-DRG=244
244 DIVERTICULITIS EN DIVERTICULOSIS

APR-DRG=245
245 INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN

APR-DRG=246
246 GASTRO-INTESTINALE VASCULAIRE INSUFFICIENTIE

APR-DRG=247
247 INTESTINALE OBSTRUCTIE

APR-DRG=248
248 MAJEURE GASTRO-INTESTINALE EN PERITONEALE INFECTIES

APR-DRG=249
249 ANDERE GASTRO-ENTERITIS, MISSELIJKHEID EN BRAKEN

APR-DRG=251
251 ABDOMINALE PIJN

APR-DRG=252
252 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPLIC, VAN GASTRO-INTESTINAAL TOESTEL OF PROCEDURE

APR-DRG=253
253 ANDERE EN NIET GESPECIFICEERDE GASTRO-INTESTINALE HEMORRAGIE

APR-DRG=254
254 ANDERE DIAGNOSEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL

MDC 07

APR-DRG=260
260 MAJEURE PANCREAS-, LEVER- EN SHUNTPROCEDURES

APR-DRG=261
261 MAJEURE PROCEDURES OP DE GALWEGEN

APR-DRG=262
262 CHOLECYSTECTOMIE, BEHALVE LAPAROSCOPISCH

APR-DRG=263
263 LAPAROSCOPISCHE CHOLECYSTECTOMIE

APR-DRG=264
264 ANDERE PROCEDURES OP HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS, ABDOMINAAL

APR-DRG=279
279 HEPATISCH COMA EN ANDERE MAJEURE ACUTE LEVERSTOORNISSEN

APR-DRG=280
280 ALCOHOLISCHE LEVERZIEKTE

APR-DRG=281
281 MALIGNE AANDOENINGEN VAN HET HEPATOBILIAIR STELSEL EN DE PANCREAS

APR-DRG=282
282 STOORNISSEN VAN DE PANCREAS BEHALVE MALIGNE AANDOENINGEN

APR-DRG=283
283 ANDERE LEVERSTOORNISSEN

APR-DRG=284
284 STOORNISSEN VAN DE GALBLAAS EN DE GALWEGEN

MDC 08

APR-DRG=301
301 VERVANGING VAN HEUPGEWRICHT

APR-DRG=302
302 VERVANGING VAN KNIEGEWRICHT

APR-DRG=303
303 DORSO EN LUMBALE ARTHRODESE BIJ WERVELKOLOMAFWIJKINGEN

APR-DRG=304
304 DORSO EN LUMBALE ARTHRODESE BEHALVE BIJ WERVELKOLOMAFWIJKINGEN

APR-DRG=305
305 AMPUTATIE VAN ONDERSTE LIDMAAT BEHALVE TENEN

APR-DRG=308
308 HERSTELLEN VAN HEUP EN FEMUR FRACTUREN

APR-DRG=309
309 ANDERE SIGNIFICANTE PROCEDURES OP HEUP EN FEMUR

APR-DRG=310
310 EXCISIE EN DECOMPRESSIE VAN DISCUS INTERVERTEBRALIS

APR-DRG=312
312 HUIDGREFFE BEHALVE DE HAND, VOOR MUSCULO-SKELETAAL EN BINDWEEFSEL DIAGNOSEN

APR-DRG=313
313 PROCEDURES OP DE KNIE EN HET ONDERBEEN, BEHALVE OP DE VOET

APR-DRG=314
314 PROCEDURES OP VOET EN TENEN

APR-DRG=315
315 PROCEDURES OP SCHOUDER, ARM EN VOORARM BEHALVE GEWRICHTSVERVANGING

APR-DRG=316
316 PROCEDURES OP HAND EN POLS

APR-DRG=317
317 PROCEDURES OP PEES, SPIER EN ANDERE WEKE WEEFSELS

APR-DRG=320
320 ANDERE PROCEDURES OP MUSCULO-SKELETAALSTELSEL EN BINDWEEFSEL

APR-DRG=321
321 CERVICALE ARTRODESE EN ANDERE PROCEDURES OP NEK/RUG, BEHALVE EXC./DECOMPR. DISC. INTERV.

APR-DRG=322
322 VERVANGING VAN SCHOUDER & ELLEBOOG GEWRICHT

APR-DRG=340
340 FEMURFRACTUREN

APR-DRG=341
341 FRACTUREN VAN HET BEKKEN OF LUXATIE VAN DE HEUP

APR-DRG=342
342 FRACTUREN OF LUXATIE, BEHALVE FEMUR, HEUP EN BEKKEN

APR-DRG=343
343 MALIGNE AANDOENINGEN VAN HET MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN PATHOLOGISCHE FRACTUREN HIERDOOR.

APR-DRG=344
344 OSTEOMYELITIS, SEPTISCHE ARTHRITIS EN ANDERE MUSCULO-SKELETALE INFECTIES

APR-DRG=346
346 STOORNISSEN VAN HET BINDWEEFSEL

APR-DRG=347
347 ANDERE STOORNISSEN, BREUKEN EN LETSELS VAN DE RUG EN VAN DE NEK

APR-DRG=349
349 DYSFUNCTIE, BIJWERKING EN COMPLICATIES VAN ORTHOPEDISCH TOESTEL OF PROCEDURE

APR-DRG=351
351 ANDERE DIAGNOSEN VAN HET MUSCULO-SKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL

MDC 09

APR-DRG=361
361 HUIDGREFFE VOOR HUID EN SUBCUTAAN WEEFSEL DIAGNOSEN

APR-DRG=362
362 MASTECTOMIE PROCEDURES

APR-DRG=363
363 PROCEDURES OP DE BORST, BEHALVE MASTECTOMIE

APR-DRG=364
364 ANDERE PROCEDURES OP HUID, SUBCUTAAN WEEFSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES

APR-DRG=380
380 HUIDULCERA

APR-DRG=381
381 MAJEURE AANDOENINGEN VAN DE HUID

APR-DRG=382
382 MALIGNE AANDOENINGEN VAN DE MAMMA

APR-DRG=383
383 CELLULITIS EN ANDERE HUIDINFECTIES

APR-DRG=384
384 CONTUSIE, OPEN WONDE EN ANDERE TRAUMA VAN DE HUID EN VAN HET SUBCUTAAN WEEFSEL

APR-DRG=385
385 ANDERE AANDOENINGEN VAN DE HUID, HET SUBCUTAAN WEEFSEL EN DE MAMMA

MDC 10

APR-DRG=401
401 PROCEDURES OP BIJNIEREN EN HYPOFYSE

APR-DRG=403
403 PROCEDURES VOOR OBESITAS

APR-DRG=404
404 PROCEDURES OP SCHILDKLIER, BIJSCHILDKLIEREN EN DUCTUS THYREOGLOSSUS

APR-DRG=405
405 ANDERE PROCEDURES BIJ ENDOCRIENE, NUTRITIONELE EN METABOLE STOORNISSEN

APR-DRG=420
420 DIABETES

APR-DRG=421
421 MALNUTRITIE, FAILURE TO THRIVE EN ANDERE NUTRITIONELE STOORNISSEN

APR-DRG=422
422 HYPOVOLEMIE EN GERELATEERDE ELECTROLYTENSTOORNISSEN

APR-DRG=423
423 CONGENITALE AFWIJKINGEN VAN HET METABOLISME

APR-DRG=424
424 ANDERE ENDOCRIENE STOORNISSEN

APR-DRG=425
425 ANDERE ELEKTROLYTENSTOORNISSEN BEHALVE IN VERBAND MET HYPOVOLEMIE

MDC 11

APR-DRG=440
440 NIERTRANSPLANTATIE

APR-DRG=441
441 MAJEURE PROCEDURES OP DE BLAAS

APR-DRG=442
442 PROCEDURES OP NIER EN URINEWEGEN VOOR MALIGNE AANDOENING

APR-DRG=443
443 PROCEDURES OP NIER EN URINEWEGEN VOOR NIET MALIGNE AANDOENING

APR-DRG=444
444 PROCEDURE ENKEL VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN DIALYSE TOEGANGSWEG TOESTEL

APR-DRG=445
445 ANDERE PROCEDURES OP DE BLAAS

APR-DRG=446
446 TRANSURETHRALE EN URETHRALE PROCEDURES

APR-DRG=447
447 ANDERE PROCEDURES OP NIEREN, URINEWEGEN EN GERELATEERDE PROCEDURES

APR-DRG=461
461 MALIGNE AANDOENING VAN DE NIER EN URINEWEGEN

APR-DRG=462
462 NEFRITIS EN NEFROSE

APR-DRG=463
463 INFECTIES VAN DE NIER EN DE URINEWEGEN

APR-DRG=465
465 URINAIRE STENEN EN VERWORVEN BOVENSTE URINEWEGOBSTRUCTIE

APR-DRG=466
466 DYSFUNCTIE, REACTIE OP EN COMPL. VAN GENITO-URINAIR TOESTEL OF PROCEDURE

APR-DRG=468
468 ANDERE NIER EN URINEWEGEN DIAGNOSEN, TEKENS EN SYMPTOMEN

APR-DRG=469
469 ACUTE NIERZIEKTEN

APR-DRG=470
470 CHRONISCHE NIERZIEKTEN

MDC 12

APR-DRG=480
480 MAJEURE PROCEDURES IN HET KLEINE BEKKEN BIJ DE MAN

APR-DRG=481
481 PROCEDURES OP DE PENIS

APR-DRG=482
482 TRANSURETHRALE PROSTATECTOMIE

APR-DRG=483
483 PROCEDURES OP DE TESTES EN HET SCROTUM

APR-DRG=484
484 ANDERE PROCEDURES OP HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES

APR-DRG=500
500 MALIGNE AANDOENING VAN HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL

APR-DRG=501
501 DIAGNOSEN VAN HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL BEHALVE MALIGNE AANDOENINGEN

MDC 13

APR-DRG=510
510 EVISCERATIE VAN HET KLEINE BEKKEN, RADICALE HYSTERECTOMIE EN ANDERE RADICALE GYNECO. PROCEDURES

APR-DRG=511
511 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNE AANDOENING VAN OVARIA EN ADNEXEN

APR-DRG=512
512 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNE AANDOENING BEHALVE OVARIA EN ADNEXEN

APR-DRG=513
513 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR NIET-MALIGNE AANDOENING BEHALVE LEIOMYOMA

APR-DRG=514
514 RECONSTRUCTIEVE PROCEDURES OP HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL

APR-DRG=517
517 DILATATIE EN CURETTAGE VOOR NIET-VERLOSKUNDIGE DIAGNOSES

APR-DRG=518
518 ANDERE PROCEDURES OP HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL EN GERELATEERDE PROCEDURES

APR-DRG=519
519 PROCEDURES OP UTERUS/ADNEXEN VOOR LEIOMYOMA

APR-DRG=530
530 MALIGNE AANDOENING VAN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL

APR-DRG=531
531 INFECTIES VAN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL

APR-DRG=532
532 MENSTRUATIESTOORNISSEN EN ANDERE STOORNISSEN VAN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSTELSEL

MDC 14

APR-DRG=540
540 BEVALLING MET SECTIO CAESAREA

APR-DRG=541
541 VAGINALE BEVALLING MET STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE

APR-DRG=542
542 VAGINALE BEVALLING MET GECOMPL. PROCEDURES BEHALVE STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE

APR-DRG=544
544 DILATATIE EN CURETTAGE, ASPIRATIE CURETTAGE OF HYSTEROTOMIE VOOR VERLOSKUNDIGE DIAGNOSEN

APR-DRG=545
545 PROCEDURE VOOR ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP

APR-DRG=546
546 ANDERE O.R. PROCEDURES VOOR VERLOSKUNDIGE DIAGNOSES BEHALVE BEVALLING

APR-DRG=560
560 VAGINALE BEVALLING

APR-DRG=561
561 DIAGNOSEN IN HET POSTPARTUM EN POST ABORTUS, ZONDER INGREPEN

APR-DRG=563
563 VROEGTIJDIGE ARBEID

APR-DRG=564
564 ABORTUS, ZONDER DILATATIE EN CURETTAGE, ASPIRATIE CURETTAGE OF HYSTEROTOMIE

APR-DRG=565
565 VALSE ARBEID

APR-DRG=566
566 ANDERE DIAGNOSEN IN HET ANTEPARTUM

MDC 15

APR-DRG=580
580 PASGEBORENE, GETRANSFEREERD BINNEN 5 DAGEN, ELDERS GEBOREN

APR-DRG=581
581 PASGEBORENE, GETRANSFEREERD BINNEN 5 DAGEN, HIER GEBOREN

APR-DRG=583
583 PASGEBORENE, MET ECMO

APR-DRG=588
588 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT < 1500 GR, MET MAJEURE PROCEDURE

APR-DRG=589
589 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT < 500 GR OF ZWANGERSCHAPSDUUR < 24 WEKEN

APR-DRG=591
591 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 500-749G GR ZONDER MAJEURE PROCEDURE

APR-DRG=593
593 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 750 - 999 GR ZONDER MAJEURE PROCEDURE

APR-DRG=602
602 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1000-1249 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. ANOMALIE OF MAJEURE ANOMALIE

APR-DRG=603
603 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1000-1249 GR MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING

APR-DRG=607
607 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1250-1499 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. OF MAJEURE ANOMALIE

APR-DRG=608
608 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1250-1499 GR MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING

APR-DRG=609
609 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-2499 GR MET MAJEURE PROCEDURE

APR-DRG=611
611 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999 GR MET MAJEURE ANOMALIE

APR-DRG=612
612 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. AANDOENING

APR-DRG=613
613 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 1500-1999 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES

APR-DRG=614
614 ANDERE PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT : 1500 - 1999GR MET OF ZONDER ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING

APR-DRG=621
621 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR MET MAJEURE ANOMALIE

APR-DRG=622
622 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ ANDERE MAJEURE RESP. AANDOENING

APR-DRG=623
623 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES

APR-DRG=625
625 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR, HIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING

APR-DRG=626
626 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT 2000-2499 GR, NORMALE PASGEBORENE OF PASGEBORENE MET ANDER PROBLEEM

APR-DRG=630
630 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET MAJEURE CARDIOVASCULAIRE PROCEDURES

APR-DRG=631
631 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET ANDERE MAJEURE PROCEDURE

APR-DRG=633
633 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET MAJEURE ANOMALIE

APR-DRG=634
634 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET RESP. DISTRESS SYNDROOM/ANDERE MAJEURE RESP. AANDOENING

APR-DRG=636
636 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES

APR-DRG=639
639 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR HIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENING

APR-DRG=640
640 PASGEBORENE, GEBOORTEGEWICHT > 2499 GR NORMALE PASGEBORENE OF MET ANDERE PROBLEMEN

MDC 16

APR-DRG=650
650 SPLENECTOMIE

APR-DRG=651
651 ANDERE PROCEDURES OP BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN

APR-DRG=660
660 MAJEURE HEMATO/IMMUNOLOGISCHE DIAGNOSEN BEHALVE CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE EN COAGULATIE

APR-DRG=661
661 BLOEDSTOLLINGSSTOORNISSEN EN BLOEDPLAATJES

APR-DRG=662
662 CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE

APR-DRG=663
663 ANDERE ANEMIA EN BLOEDSTOORNISSEN EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN

MDC 17

APR-DRG=680
680 MAJEURE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR LYMFATISCHE/HEMATOPOIETISCHE/ANDERE NEOPLASMA

APR-DRG=681
681 ANDERE OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR LYMFATISCH/HEMATOPOIETISCH/ANDERE NEOPLASMA

APR-DRG=690
690 ACUTE LEUKEMIE

APR-DRG=691
691 LYMFOOM, MYELOOM EN NIET-ACUTE LEUKEMIE

APR-DRG=692
692 RADIOTHERAPIE

APR-DRG=694
694 LYMPHATISCH EN ANDERE MALIGNE AANDOENINGEN EN NEOPLASMATA MET ONZEKER GEDRAG

APR-DRG=695
695 CHEMOTHERAPIE VOOR ACUTE LEUKEMIE

APR-DRG=696
696 ANDERE CHEMOTHERAPIE

MDC 18

APR-DRG=710
710 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN,HIV MET OPERATIEZAAL PROCEDURES INBEGREPEN

APR-DRG=711
711 POSTOPERATIEVE, POSTTRAUMATISCHE EN ANDERE TOESTEL- INFECTIES MET OPERATIEZAAL PROCEDURES

APR-DRG=720
720 SEPTICEMIE EN GEDISSIMINEERDE INFECTIES

APR-DRG=721
721 POSTOPERATIEVE, POSTTRAUMATISCHE EN ANDERE TOESTEL INFECTIES

APR-DRG=722
722 KOORTS

APR-DRG=723
723 VIRALE ZIEKTE

APR-DRG=724
724 ANDERE INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN

MDC 19

APR-DRG=740
740 DIAGNOSEN VAN MENTALE ZIEKTEN MET OPERATIEZAAL PROCEDURES

APR-DRG=750
750 SCHIZOFRENIE

APR-DRG=751
751 MAJEURE DEPRESSIEVE STOORNISSEN EN ANDERE/NIET-GESPECIFICEERDE PSYCHOSES

APR-DRG=752
752 PERSOONLIJKHEIDSSTOOR-NISSEN EN IMPULSCONTROLESTOORNISSEN

APR-DRG=753
753 BIPOLAIRE STOORNISSEN

APR-DRG=754
754 DEPRESSIE, BEHALVE MAJEURE DEPRESSIEVE DIAGNOSES

APR-DRG=755
755 AANPASSINGSTOORNIS EN NEUROSES, BEHALVE DEPRESSIEVE DIAGNOSEN

APR-DRG=756
756 ACUTE ANGST EN DELIRANTE TOESTANDEN

APR-DRG=757
757 ORGANISCHE STOORNISSEN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID

APR-DRG=758
758 GEDRAGSSTOORNISSEN

APR-DRG=759
759 EETSTOORNISSEN

APR-DRG=760
760 ANDERE STOORNISSEN VAN DE MENTALE GEZONDHEID

MDC 20

APR-DRG=770
770 ALCOHOL EN DRUGS- MISBRUIK OF VERSLAVING, ONTSLAG TEGEN MEDISCH ADVIES

APR-DRG=772
772 ALCOHOL EN DRUGS- VERSLAVING MET REVALIDATIETHERAPIE OF REVALIDATIE/DETOXIFICATIETHERAPIE

APR-DRG=773
773 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN OPIATEN

APR-DRG=774
774 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN COCAINE

APR-DRG=775
775 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN ALCOHOL

APR-DRG=776
776 MISBRUIK EN VERSLAVING AAN ANDERE DRUGS

MDC 21

APR-DRG=791
791 OPERATIEZAAL PROCEDURES VOOR ANDERE COMPLICATIES VAN DE BEHANDELING

APR-DRG=811
811 ALLERGISCHE REACTIES

APR-DRG=812
812 VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELLEN

APR-DRG=813
813 ANDERE COMPLICATIES VAN DE BEHANDELING

APR-DRG=815
815 ANDERE DIAGNOSEN VAN LETSELS, VERGIFTIGINGEN EN TOXISCHE EFFECTEN

APR-DRG=816
816 TOXISCHE EFFECTEN VAN NIET-MEDISCHE SUBSTANTIES

MDC 22

APR-DRG=841
841 EXTENSIEVE DERDE GRAAD BRANDWONDEN MET HUIDGREFFE

APR-DRG=842
842 BRANDWONDEN MET HUIDGREFFE BEHALVE EXTENSIEVE DERDE GRAAD BRANDWONDEN

APR-DRG=843
843 EXTENSIEVE DERDE GRAAD OF FULL THICKNESS BRANDWONDEN ZONDER HUIDGREFFE

APR-DRG=844
844 PARTIAL THICKNESS BRANDWONDEN ZONDER HUIDGREFFE

MDC 23

APR-DRG=850
850 PROCEDURES MET DIAGNOSEN VAN REVALID., NAZORG OF ANDERE CONTACTEN MET GEZONDHEIDSINSTELLINGEN

APR-DRG=860
860 REVALIDATIE

APR-DRG=861
861 TEKENS, SYMPTOMEN EN ANDERE FACTOREN MET INVLOED OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND

APR-DRG=862
862 ANDERE NAZORG EN CONVALESCENTIE

APR-DRG=863
863 NEONATALE NAZORG

MDC 24

APR-DRG=890
890 HIV MET MULTIPELE MAJEURE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN

APR-DRG=892
892 HIV MET MAJEURE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN

APR-DRG=893
893 HIV MET MULTIPELE SIGNIFICANTE HIV GERELATEERDE AANDOENINGEN

APR-DRG=894
894 HIV MET EEN SIGNIFICANTE HIV AANDOENING OF ZONDER SIGNIFICANTE GERELATEERDE AANDOENINGEN

MDC 25

APR-DRG=910
910 CRANIOTOMIE VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA

APR-DRG=911
911 EXTENSIEVE ABDOMINALE/THORACALE PROCEDURES VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA

APR-DRG=912
912 MUSCULO-SKELETALE EN ANDERE PROCEDURES VOOR MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA

APR-DRG=930
930 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA ZONDER OPERATIEZAAL PROCEDURES

MDC FF

APR-DRG=950
950 EXTENSIEVE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE

APR-DRG=951
951 MATIGE UITGEBREIDE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE

APR-DRG=952
952 NIET-EXTENSIEVE PROCEDURE ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE

APR-DRG=955
955 HOOFDDIAGNOSE NIET GELDIG ALS ONTSLAGDIAGNOSE

APR-DRG=956
956 NIET TE GROEPEREN VERBLIJVEN

Nationale
Jaar : 2019
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
02-12-2021
06:47:19
APR-DRG=001 001 LEVER- EN/OF DARMTRANSPLANTATIE
Tabel 2.5: Details voor de gemiddelde bedragen van de honoraria
Graad van ernst Aantal verblijven Gemid. bedrag voor verstrekkingen Gemid. bedrag voor forfaitaire honoraria Gemid. bedrag voor klinische biologie Gemid. bedrag voor implantaten en prothesen Gemid. bedrag voor varia Gemid. totaal bedrag van honoraria
Matig 40 19.908,66 629,49 894,96 231,28 648,68 22.313,07
Majeur 94 21.140,71 933,12 1.384,63 365,19 1.138,84 24.962,49
Extreem 99 29.894,77 2.125,82 2.911,24 780,68 4.898,43 40.610,94
TOTAAL 233 24.648,74 1.387,76 1.949,22 518,74 2.652,12 31.156,57