Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2020
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
01-10-2023
18:16:47
Tabel 1 : TOTALE BEDRAGEN PER MDC
MDC Aant. Verblijven Verpleegdagprijs herberekend aan 100% Genees-middelen Prestaties Klin. Biol. (25%) Andere bedragen (Inclusief forfaits) Totaal bedrag
-p PRE-MDC 3 721 101 746 386,92 26 623 135,79 64 418 353,41 6 987 580,00 20 703 293,39 220 478 749,51
01 ZENUWSTELSEL 102 802 467 552 012,82 32 831 589,16 118 029 612,15 8 534 047,18 76 163 489,55 703 110 750,86
02 OOGAANDOENINGEN 10 662 15 622 603,27 662 826,30 13 009 897,15 229 056,46 6 250 798,96 35 775 182,14
03 NEUS, KEEL EN OREN 94 662 115 254 898,59 5 154 997,33 51 622 034,22 1 670 503,89 35 873 902,63 209 576 336,66
04 ADEMHALINGSSTELSEL 139 488 684 117 457,67 42 576 718,72 136 922 158,88 19 040 720,77 73 723 666,93 956 380 722,97
05 HART EN VAATSTELSEL 170 495 540 446 725,14 30 249 468,41 192 795 982,97 13 989 579,39 374 450 757,57 1 151 932 513,47
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 145 487 429 378 814,44 32 777 173,44 118 409 945,68 9 546 503,44 98 844 273,51 688 956 710,51
07 LEVER, GAL EN PANCREAS 51 429 175 007 578,11 15 059 840,48 46 998 362,80 4 860 742,29 43 559 130,81 285 485 654,49
08 BEWEGINGSSTELSEL EN BINDWEEFSEL 201 985 761 733 695,85 30 808 645,51 211 829 671,96 9 108 262,98 311 077 357,10 1 324 557 633,39
09 HUID, SUBCUTIS, BORSTKLIER 47 317 143 193 676,17 6 922 772,53 47 308 967,74 2 140 864,24 20 218 069,62 219 784 350,30
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 39 785 119 779 506,52 7 090 575,52 20 915 646,59 2 626 157,85 44 240 963,50 194 652 849,98
11 NIEREN EN URINEWEGEN 76 300 232 781 513,89 15 968 736,29 54 134 853,51 5 411 188,96 43 097 971,54 351 394 264,19
12 MANNELIJKE GESLACHTSORGANEN 19 830 45 431 007,34 3 940 130,32 10 548 805,07 551 222,89 26 005 289,16 86 476 454,78
13 VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN 24 035 41 157 254,86 3 074 554,34 18 595 787,01 509 021,62 19 342 021,54 82 678 639,37
14 ZWANGERSCHAP EN BEVALLING 126 361 239 221 942,99 6 885 841,60 61 743 091,36 3 513 100,69 79 856 334,68 391 220 311,32
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6 292 68 039 382,19 3 049 605,59 24 478 743,45 1 026 938,20 5 511 051,37 102 105 720,80
16 BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 15 181 59 957 364,58 10 478 554,11 10 914 167,16 1 708 830,90 12 443 466,03 95 502 382,78
17 MYELOPROLIFERATIEVE EN WEINIG GEDIFF. NEOPLASMATA 30 124 101 149 707,15 64 916 461,52 21 888 839,93 3 035 657,35 25 381 558,65 216 372 224,60
18 INFECTIE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 32 352 175 800 631,42 15 721 137,98 34 672 893,58 5 334 290,60 20 580 502,73 252 109 456,31
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 17 278 89 636 433,67 1 139 378,13 10 912 109,41 1 050 711,34 7 900 156,65 110 638 789,20
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 9 083 29 365 011,48 445 133,39 3 869 037,00 528 366,77 3 261 163,33 37 468 711,97
21 ONGEVALLEN,VERGIFTIGINGEN,TOXISCHE EFFECTEN VAN GENEESMIDDELEN 20 133 58 860 456,00 2 771 586,59 11 757 487,29 1 456 646,50 9 056 605,33 83 902 781,71
22 BRANDWONDEN 697 9 694 459,81 375 826,31 857 684,07 160 660,12 721 073,26 11 809 703,57
23 FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 44 989 141 369 520,00 5 179 845,26 27 273 506,49 1 941 332,92 25 826 618,10 201 590 822,77
24 HIV INFECTIES 643 4 748 795,70 714 305,38 829 601,06 145 461,66 445 713,69 6 883 877,49
25 MULTIPELE TRAUMATA 2 642 30 508 174,27 1 490 183,69 8 588 342,90 732 993,73 4 644 637,15 45 964 331,74
FF RESTGROEP 20 087 176 149 061,17 14 260 571,46 46 266 641,92 4 855 533,16 24 504 611,39 266 036 419,10
Totaal 1 453 860 5 057 704 072,02 381 169 595,15 1 369 592 224,76 110 695 975,90 1 413 684 478,17 8 332 846 345,98