Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2019
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
21-10-2021
17:30:18
Tabel 1 : TOTALE BEDRAGEN PER MDC
MDC Aant. Verblijven Verpleegdagprijs herberekend aan 100% Genees-middelen Prestaties Klin. Biol. (25%) Andere bedragen (Inclusief forfaits) Totaal bedrag
-p PRE-MDC 3.164 84.089.468,66 21.319.979,20 53.203.969,41 4.897.688,29 19.177.760,35 182.688.865,91
01 ZENUWSTELSEL 125.015 562.136.407,37 40.020.896,47 133.654.186,39 7.535.300,35 88.760.650,14 832.107.440,72
02 OOGAANDOENINGEN 14.308 19.616.203,02 856.407,00 16.232.187,98 168.947,40 8.158.387,97 45.032.133,37
03 NEUS, KEEL, OREN, SCHEDEL EN AANGEZICHT 135.001 158.160.821,07 6.786.579,49 67.962.301,20 1.602.276,71 47.672.824,67 282.184.803,14
04 ADEMHALINGSSTELSEL 147.521 663.496.835,77 39.575.674,63 119.251.055,96 12.348.776,23 74.680.202,42 909.352.545,01
05 HART EN VAATSTELSEL 203.492 641.436.191,02 35.230.227,10 221.315.051,10 13.375.595,74 418.440.417,97 1.329.797.482,92
06 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 184.971 509.124.071,86 37.010.301,15 136.457.351,29 8.517.141,86 117.779.575,48 808.888.441,64
07 HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS 57.233 190.328.615,67 15.748.256,78 48.630.864,67 4.279.594,79 47.551.624,06 306.538.955,97
08 MUSCULOSKELETAAL STELSEL EN BINDWEEFSEL 253.509 914.322.359,97 35.709.209,05 250.040.467,41 7.172.379,22 386.822.795,23 1.594.067.210,87
09 HUID, SUBCUTIS, BORST 60.405 179.064.768,00 8.322.966,19 55.889.938,85 1.964.576,44 24.979.843,69 270.222.093,17
10 ENDOCRIENE, VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN 49.923 143.382.116,92 8.202.335,56 23.136.507,24 2.382.370,76 56.118.127,93 233.221.458,41
11 NIEREN EN URINEWEGEN 90.485 264.599.759,07 17.732.701,47 59.715.038,52 4.555.935,79 50.099.136,35 396.702.571,20
12 MANNELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 23.870 54.455.707,81 4.661.002,08 12.056.561,46 460.227,17 29.082.112,63 100.715.611,15
13 VROUWELIJK VOORTPLANTINGSSTELSEL 28.338 48.028.264,22 3.297.689,33 20.049.678,37 417.148,86 23.008.561,14 94.801.341,92
14 ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM 134.220 260.441.356,91 7.683.995,73 61.106.314,88 1.862.303,95 87.060.574,45 418.154.545,92
15 NEONATI - PERINATALE AANDOENINGEN 6.346 68.379.090,10 3.221.138,76 24.854.938,57 1.017.379,25 5.528.292,62 103.000.839,30
16 BLOED, BLOEDVORMENDE ORGANEN EN IMMUUNSYSTEEM 17.530 66.127.917,68 11.551.591,21 11.803.037,69 1.530.336,79 13.121.051,81 104.133.935,18
17 LYMF., HEMATOP. MALIGNE AANDOENINGEN, CHEMO- EN RADIOTHERAPIE 33.733 113.716.681,91 59.312.625,41 23.454.130,73 2.928.855,13 26.044.350,01 225.456.643,19
18 INFECTIEUZE EN PARASITAIRE ZIEKTEN 39.114 197.459.896,47 16.987.018,42 37.035.483,16 4.975.046,10 22.602.602,33 279.060.046,48
19 PSYCHISCHE STOORNISSEN 19.749 79.796.250,74 905.826,19 9.960.991,27 581.075,46 7.924.913,67 99.169.057,33
20 ALCOHOL EN DRUGGEBRUIK 12.195 38.642.200,56 531.035,72 4.793.209,41 499.294,35 4.324.098,90 48.789.838,94
21 ONGEVALLEN,VERGIFTIGINGEN,TOXISCHE EFFECTEN VAN GENEESMIDDELEN 26.630 77.165.710,60 3.735.611,30 15.049.871,04 1.438.724,05 12.356.200,65 109.746.117,64
22 BRANDWONDEN 893 12.807.647,84 531.851,30 1.155.536,52 184.987,07 857.172,07 15.537.194,80
23 REVALIDATIE, NAZORG, ANDERE FACTOREN DIE DE GEZONDHEID BEINVLOEDEN 60.543 170.370.797,58 5.865.553,64 32.395.358,95 1.633.107,94 32.670.091,64 242.934.909,75
24 HIV INFECTIES 764 5.954.848,70 935.960,37 876.780,93 142.072,48 550.400,82 8.460.063,30
25 MULTIPELE SIGNIFICANTE TRAUMATA 2.790 31.535.233,30 1.730.665,63 8.600.479,24 612.407,93 4.818.919,92 47.297.706,02
FF RESTGROEP 14.313 123.813.681,26 9.653.888,56 30.694.586,73 2.286.139,02 19.866.438,41 186.314.733,98
Totaal 1.746.055 5.678.452.904,08 397.120.987,74 1.479.375.878,97 89.369.689,13 1.630.057.127,33 9.274.376.587,23